Fakülte Yönetimi

 

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Dekan 

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa BİLGİN
Dekan Yardımcısı

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Dekan/Başkan/Prof. Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Arif ERSOY, Prof. Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Turan EROL, Prof. Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN, Doçent Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Burhan ULUYOL, Doçent Temsilcisi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR, Doktor Öğr. Üyesi Temsilcisi/Üye

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Dekan/Başkan/Bölüm Başkanı/Prof. Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Arif ERSOY, Bölüm Başkanı/Prof. Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN, Bölüm Başkanı/Doçent Temsilcisi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR, Bölüm Başkan/Doktor Öğr. Üyesi Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Turan EROL, Prof. Temsilcisi/Üye 

Doç. Dr. Burhan ULUYOL, Doçent Temsilcisi/Üye