Fakülte Yönetimi

 

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Dekan 

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Merve Büşra ALTUNDERE DOĞAN
Dekan Yardımcısı

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Dekan/Başkan/Prof. Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Arif ERSOY, Prof. Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Turan EROL, Prof. Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN, Doçent Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Buerhan SAİTİ, Doçent Temsilcisi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR, Doktor Öğr. Üyesi Temsilcisi/Üye

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Dekan/Başkan/Bölüm Başkanı/Prof. Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Arif ERSOY, Bölüm Başkanı/Prof. Temsilcisi/Üye

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN, Bölüm Başkanı/Doçent Temsilcisi/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR, Bölüm Başkan/Doktor Öğr. Üyesi Temsilcisi/Üye

Prof. Dr. Turan EROL, Prof. Temsilcisi/Üye 

Doç. Dr. Buerhan SAİTİ, Doçent Temsilcisi/Üye

Fakülte Senatörü
Doç. Dr. Özgür KÖKALAN