Dekan'ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Ülkelerin ekonomik gelişimlerinde, sahip olunan bilginin niceliği ve niteliği önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzün iktisadi ve sosyal açıdan en gelişmiş toplumları “Bilgi Toplumu”, onların sahip oldukları ekonomik anlayış ise “Bilgi Temelli Ekonomiler” olarak isimlendirilmektedir. Bilgi temelli ekonomiler, her biri bilginin üretilmesi, kullanılması, yayılması ve geliştirilmesiyle ilgili dört temel sütun üzerine oturmaktadır. Bunlar;

  • Refah artışını, büyümeyi destekleyen bilginin kullanımını, yayılmasını ve etki yaratmasını teşvik eden ekonomik ve kurumsal model;
  • Bilgiyi kullanan ve yaratabilen eğitimli ve becerili bir nüfus;  
  • Büyüyen global bilgi stoğundan beslenebilen, onu yerel ihtiyaçlarına adapte edebilen ve piyasaların ürettiği değere dönüştürebilen firmaların, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin, danışmanlıkların ve diğer kurumların oluşturduğu bir yenilik sistemi ve;
  • Etkili iletişime imkân tanıyan dinamik bir enformasyon altyapısıdır.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Türkiye’nin “Bilgi Toplumu” hedeflerine ulaşması için gereken sosyo-ekonomik ve beşeri altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak genç, dinamik ve uluslararası tecrübeye sahip bir akademik kadroyla araştırma-geliştirme ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde, adını üniversitemize vermiş ve öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz Hocaların Hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim’den alınan ilham, en önemli motivasyon kaynağımızı oluşturmaktadır. 

Amacımız, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, medeniyetimizin değerlerini özümseyen, erdemli ve lider insanlar yetiştirmektir. Üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmanın tüm gerekliliklerini yerine getiren, akademik ve fiziki alt yapısı ile hızla gelişen ve mezunları tercih edilen bir fakülte olma yolunda her bölümü kendi kulvarında başarılı bir performans sergilemektedir.

Bu yapılırken öğrencilerimize salt bilgi yüklemek yerine, verilen bilgileri kullanarak karşılaşacakları sorunları doğru anlama ve çözme, olası risklere karşı korunma ve doğan fırsatlardan yararlanabilmeye yönelik yaratıcı düşünme ve bağımsız araştırma yapabilme becerisini kazandıran, ilgi alanları ve yeteneklerini geliştirmeye uygun alternatif programlar sunulmaktadır. 

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK

Dekan