Genel Bilgiler

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi;

 • Dünyada hızla değişen ve gelişen yönetim bilimini, küresel rekabeti, dünyamızı daha iyi ve daha yaşanabilir bir yer yapan girişim ve girişimciliğin önemini kavrayabilecek;
 • İşletme-yönetim bilgi ve uygulamaları konusunda araştırmalar yapabilecek ve uygulayabilecek;
 • İş dünyası ve toplumun bugünkü ve gelecekteki olası ihtiyaçlarına yönelik, bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler mezun etmeyi hedefleyen;
 • Kısaca tüm öğrencilerine “iyi bir eğitim sözü” veren bir fakültedir.

Fakültemiz’in bünyesinde 6 bölüm mevcuttur.

Bu bölümler şöyledir:

 1. İşletme Bölümü (%30 İngilizce)
 2. İktisat Bölümü (%30 İngilizce)
 3. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 
 4. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (İngilizce)
 5. İslam İktisadı ve Finans Bölümü
 6. İslam İktisadı ve Finans Bölümü (İngilizce)

Akademik Kadromuz

Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ile İslam İktisadı ve Finans bölümlerine öğrenci kabul edilmektedir. Bu bölümlerde ders veren öğretim üyelerinin tamamı uluslararası düzeyde akademik tecrübeye sahip olup kendi alanlarında önemli bilimsel yayın ve etkinliklere imza atmışlardır. Hem genç ve dinamik, hem de tecrübeli hocalardan oluşan akademik kadromuzu tamamlayan önemli bir farklılığımız ise bu ikisini bir araya getirerek sinerji oluşturacak bir yönetim kadrosuna sahip olmamızdır. Sırtını geleneğe dayamış kadromuz geleceğe yönelik proje odaklı bir vizyona sahiptir.

Farkımız

Fakültemizde öğretimi yapılan tüm bölümlerde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre geniş bir seçimlik ders yelpazesi sunulmaktadır. Üniversite seçmeli derslerin yanı sıra bölüm seçmeli ve genel seçmeli olarak 8 yarıyıllık programın yaklaşık yarısı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Bunun öğrenciler için en önemli avantajı, tüm dersleri kendi bölümlerinden almaları durumunda derin bir uzmanlaşmaya sahip olabilecekleri gibi fakülte içi veya dışında ilgi duydukları bölümlerden ders aldıklarında ise kolaylıkla yan dal ve çift ana dal yapma imkânına sahip olmalarıdır.

İslam İktisadı ve Finans ile Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinde hem Türkçe hem de İngilizce program mevcuttur. İşletme ile İktisat bölümlerinde ise  öğretim minimum % 30 İngilizce olarak sürdürülmektedir. Yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrenciler bu oranı istedikleri gibi artırabilir hatta dileyenler kazandıkları burs oranıyla isteğe bağlı hazırlık eğitimi de alabilirler. Bu kapsamda % 30 ve % 100 İngilizce eğitim verilen bölümler için İngilizce Hazırlık sınıfı zorunludur. Ayrıca, üniversitemizin her öğrenciye 3 dil öğretilmesi hedefi kapsamında tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak İngilizce, Arapça ve Osmanlıca dersleri verilmektedir.

Kalite Politikamız

Fakültemiz, üniversitemizin kalite politikalarına bağlı olarak, tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır.  Bu amaca uygun olarak kalite politikamızı oluşturan temel unsurlar şunlardır:

 • Geleneğimize bağlı kalarak fakültemizi eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımak;
 • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak;
 • Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmek;
 • Girişimcilik ve inovasyonu desteklemek ve yaygınlaştırmak;
 • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim standartları ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmektir.