İşletme (%30 İngilizce)

İZU İşletme (% 30) Bölümü, iş dünyasının ve ekonomik hayatın güncel sorunlarını ve yapısal özelliklerini irdeleyen, fark yaratıcı çözümler üreten işletmeciler yetiştirmeye odaklıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik yaklaşımı benimsemiş, bilimsel bilgi ve bilişim teknolojileri donanıma sahip, tüm sektörler için anahtar işletmecilik faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmektedir.

Bölümümüz, genç bir bölüm olmakta birlikte başarılarını akademik alanda kanıtlamış akademisyenlerden ve iş hayatının başarılı uygulayıcılarından oluşan deneyimli akademik kadrosuyla öne çıkmaktadır.

İşletme Bölümü, küresel bakış açısına sahip ve İngilizce seviyesi mükemmel olan işletmeciler yetiştirmektedir. Bölümümüzün İngilizce program olması, yabancı öğrencilerin bölümümüze rağbet göstermesinde etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, Erasmus gibi yurtdışı öğrenci değişimi programları vasıtasıyla da öğrencilerimizin uluslararası etkileşimin eğitimsel, sosyal ve kültürel faydalarından yararlanmaları sağlanmaktadır.

İşletme Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, İşletme Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

 

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

İşletme Bölümü mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler. Bunun yanısıra mezunlarımızın lisansüstü eğitim alarak akademik kariyere başlangıç yapmaları ve bu yolda ilerlemeleri de mümkündür. Eğitim dilinin İngilizce olmasından ötürü mezunlarımız birer dünya vatandaşı olarak uluslararası firmalarda da istihdam edilebilirler.

Detaylı bilgi için sizi arayalım...