Dekanlık Açıklaması


 Değerli Öğrencilerimiz!

2020-2021 Öğretim Yılı bahar döneminin bütün öğrencilerimize hayırlı olmasını dileriz. Bilindiği üzere bahar dönemi özellikle son sınıf öğrencilerimiz için yoğun geçmektedir. Hem Hitabet ve Mesleki Uygulama hem Öğretmenlik Uygulaması dersi bu dönemde gerçekleşecektir. Yaşadığımız Covid 19 salgını sürecindeki zorluklara rağmen idari ve akademik kadro olarak öğrencilerimize elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz.

Özellikle Öğretmenlik Uygulaması stajları YÖK ve MEB denetim ve gözetiminde gerçekleşmektedir. Bu sebeple konunun önemli noktalarına işaret edilmesi gereği hasıl olmuştur. Bilindiği gibi MEB’e bağlı okullarda öğretmenlik staj uygulaması sırasında stajyer öğrencilerin, tanınmasına imkân verecek şekilde, yüzlerini açık bulundurmaları yönetmelik gereğidir. İsteğe bağlı formasyon dersi alan öğrencilerimizin, staj süresinde okulların yüz yüze ve online programlarına buna uygun şekilde katılmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, resmî olmayan bilgi ve haberlere itibar etmemelerini ilanen duyururuz.

 

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı