İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme SonuçlarıARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

FAKÜLTE: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

BÖLÜM: İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

ALES PUANI
( SÖZ )

60%

YABANCI DİL
PUANI

40%

ÖN DEĞERLENDİRME
PUANI

LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük

DURUMU

1

A.NURZADE

73,29358

43,98

65,00000

26

69,976148

87,86

Sınava Giremez (YDS Puanı eksik)

2

L. JABER

Yok

#DEĞER!

Yok

#DEĞER!

#DEĞER!

76,65

Sınava Giremez (ALES Puanı yok)

3

N. I. I. SAMMOUR

Yok

#DEĞER!

Yok

#DEĞER!

#DEĞER!

90,41

Sınava Giremez (ALES Puanı yok)