Dekan'ın Mesajı


Sevgili Öğrenciler,
 
Hukuk Fakültemizin amacı, öğrencilerine hukukî düşünme ve muhakeme yeteneğini, mevcut ve muhtemel meselelere âdil çözümler üretebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, memleketimizin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve donanımlı hukukçuların yetişmesi için gerekli olan altyapıyı her yönüyle noksansız olarak oluşturma yolunda büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Türkiye’nin en yeni ve en genç Hukuk Fakültesi olmamıza rağmen, bu çabamızda çok önemli bir mesafe kaydettik. Fakültemiz, kısa bir süre içinde, sahasında önde gelen isimlerden oluşan, gençliğin dinamizmi ile tecrübenin harmanlandığı zengin bir akademik kadroya, fiziki mekâna ve diğer imkânlara sahip olmuştur. Bu imkân ve kapasitesini sürekli geliştirerek büyütmektedir.  
 
Hukuk eğitiminin öncelikli amacı mili hukukun öğretilmesi olmakla birlikte, uluslararası kurallar, kurumlar ve uygulamalar alanında da öğrencilere birikim kazandırılmasına özel önem verilmektedir. O nedenle kamu ve özel hukukun geleneksel hukuk disiplinlerinin yanı sıra; küreselleşme ile birlikte iktisadi, sosyal ve kültürel hayatı muhtelif yönleriyle etkileyen yeni hukuk disiplinlerinin öğretimine de müfredatta yer verilmektedir. Keza yabancı dil bilmenin toplum ve iş hayatındaki sağladığı avantajların farkında olan Üniversitemiz, öğrencilerine bu konuda geniş imkânlar sunmaktadır. Üniversitemizin “Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe” sözüyle özetlenen misyonu doğrultusunda, asrımızın tüm bilgi birikimi ve metodolojisinin yanı sıra tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin hukuk kültürü ve mirasının aktarılmasına Fakülte olarak büyük önem atfetmekteyiz. Bunun için de öğrencileri, İngilizce ve diğer yabancı lisanların yanında, Osmanlıca ve Arapça dillerini de öğrenmeye teşvik etmekteyiz. 
 
Son olarak ifade etmek isteriz ki; Fakültemiz öğrencilerini, hâkimlik, savcılık ve avukatlık gibi geleneksel hukuk meslekleri için olduğu kadar, devlet ve kamu kurumlarında; özel sektör ya da sivil toplum kuruluşları bünyesinde, uluslararası iş alanları veya kurumlarında iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri için gerekli hukuk formasyonu, bilgi birikimi ve lisan bilgisiyle donanmış olarak mezun etmek ve öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için sahip olduğu tüm imkân ve kaynakları seferber etmeye hazırdır. 
Bu imkân ve kaynakları paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşamak için tercihinizi bizden yana kullanın istiyoruz.
 
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
Dekan