Genel Bilgiler

Hukuk fakültemizin amacı, öğrencilerimize hukuki düşünme yeteneğini, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki konulara adil çözümler getirebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bir araştırma üniversitesi olma gayesiyle yola çıkan Üniversitemizin bu hedefi ile uyumlu olarak İZÜ Hukuk Fakültemiz bir eğitim-öğretim, araştırma merkezi olarak adaletin her alanda te’sisini hedeflemektedir. Yaşadığımız coğrafya ve medeniyetimizin hukuk mirası başta olmak üzere çağın tüm bilgi birikimini ve metodolojisini öğrencilerimize aktarmayı özellikle önemsiyoruz.

İZÜ Hukuk Fakültesi’nin hedefi, memleketimizin ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve donanımlı hukukçuların yetişmesi için altyapı oluşturmaktır. Tarihi birikimin anlaşılması bağlamında Osmanlıcaya ayrı bir önem verilmektedir. Öğrencilerimize Türkçe ve İngilizce derslere ilave olarak Arapça ve mesleki Almanca gibi dersleri alma imkanı sağlanarak kendilerini geliştirme imkanı da sunulacaktır. Bunun yanı sıra zengin ve alanında önde gelen isimlerden oluşan öğretim üyesi kadrosu ve geniş imkanlarıyla öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için mevcut imkanlar seferber edilecektir.