Hukuk

Hukuk Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, İşletme(İngilizce) Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Bilgi toplumunun üretim ilişkileri içinde kendini bilgi çağına uydurmuş hukukçular yetiştirmek; öğrencilerin evrensel değerlerle bütünleşmiş hukuk eğitimlerinin sonucunda öğrenmeyi öğrenen hukuk uygulayıcılarını topluma kazandırmak; ideal bilgi toplumu insanı olmasının ötesinde, hukuk mesleği ve hukukçu kimliğiyle,  toplumsal gelişimin en ön saflarında yer alan bireyler yetiştirmek temel amaçtır.

Uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, küresel ekonominin hukuki sorunlarını çözebilen, yabancı dili akademik ve mesleki yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilen hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu ihtiyaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukuki sorunlarla baş edebilecek, bunların çözümünde yararlanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için öğrencilerin öncelikle hukuk metodolojisi ve nazari bilgilere vakıf olmalarının yanında analitik düşünme yeteneğinin kazandırılması yönelik bir program oluşturulmuştur. 

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Hukuk Fakültesi mezunları siyasi ve sosyal sorumluluklar içeren pek çok görevi yerine getirebilir, yetkiyi kullanabilir ve/veya statüye sahip olabilir. Hukukçular sosyal hayatın ve devlet kademelerinin hemen her alanında görev yapabilir. Öncelikle sadece Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri, Hakimlik, Avukatlık ve Noterlik mesleklerini icra edebilir.

Siyasi partilerin her kademesinde; milletvekili, bakan vb. olarak siyasi hayatta; emniyet mensubu, vali, müsteşar, yönetici, vb. olarak devletin merkez ve taşra yönetiminin her düzeyinde; başkan veya üye olarak yerel yönetimlerde; kamu iktisadi teşebbüslerinin çeşitli birimlerinde; üye veya yönetici sıfatıyla derneklerde, vakıflarda, sendikalarda ve diğer toplumsal kuruluşlarda; yönetim kurulu üyesi, genel müdür, denetçi, uzman ya da danışman hukuk müşaviri vb. olarak şirketlerde görev yapabilirler. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek yargı organlarında görev alabilir, Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğundan başlayarak büyükelçiliğe kadar yükselebilir.

Detaylı bilgi için sizi arayalım...