NOT: 1-Yüksek Lisans Tez Önerisini, yazım kılavuzuna göre hazırlayan öğrenci; Yukarıda bulunan Yüksek Lisans Tez Önerisi Formunu Danışmanına ve Anabilim Dalı Başkanına imzalattıktan sonra tez önerisi ile birlikte Enstitü Sekreterliğine teslim eder. 

NOT: 2-Doktora Tez Önerisini, yazım kılavuzuna göre hazırlayan öğrenci; Yukarıda bulunan Doktora Tez Önerisi Formunu Tez İzleme Komitesi Üyelerine imzalattıktan sonra tez önerisi ile birlikte Enstitü Sekreterliğine teslim eder.