Müdür'ün Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011-2012 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında faaliyetlerine başlamıştır. Öncelikle Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli/tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programları ile çalışmalarına başlayan Enstitümüz, önümüzdeki yıllardan itibaren sosyal bilimlerde birçok lisansüstü programları başlatmayı planlamaktadır.

Bilgi, iletişim ve  teknoloji açısından hızlı değişen dünyamızda üretilen bilginin kısa bir süre içinde güncelliğini kaybetmesi, hayat boyu öğrenme sürecini zorunlu hale getirmektedir. Ortaya çıkan bu koşullar “öğrenmeyi öğrenen” bireyler yetiştirmeyi de kaçınılmaz kılmaktadır. Günümüzde insanı salt biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak tanımlamak yetersiz olmakta, bilgi iletişim ve teknolojiyi benimsemiş, bunları yerinde ve etkili kullanabilen e-insan modelinde bireyler yetiştirmek zorunluluk haline gelmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak öğrencilerimizi bilimsel sorumluluk, etik değerlere bağlılık, gelişmeyi ve ilerlemeyi amaç edinen bilgiyi araç olarak kullanan, kazandıkları teorik bilgileri uygulamalarla zenginleştiren, yaratıcı, özgün düşüncelere sahip uzman ve bilim insanı olarak yetiştirmek temel prensibimizdir. Enstitümüz, kendi alanında donanımlı, güçlü, dinamik, akademik alt yapısı ve öğretim üyeleri ile belirlenen yeterliliklere sahip bireyleri yetiştirmeye hazırdır. Lisansüstü eğitimlerimiz gerek ders çeşitliliği, gerekse disiplinler arası bakış açısı kazandırmak adına esnek, zengin ve dinamik bir yapıya sahiptir.

Sonuç olarak, toplumsal yaşama ve bilim dünyasına hizmet etmeyi amaç edinen yukarıda belirtilen hedeflere ulaşma amacında olan öğrencilerimizi Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapmaya davet eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ömer ÇAHA
Enstitü Müdürü