Genel Bilgiler

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün amacı sosyal bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora  programları açarak hem kurumumuzun ve diğer yüksek öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda programlardaki dersler, tezler ve projeler bir yandan teorik altyapının kuvvetlendirilmesine hizmet ederken diğer yandan da uygulamaya yönelik katkılarla günümüz sosyal hayatının her alanındaki problemlerine etkili çözümler bulmayı hedeflemektedir.

Bu sayede hem problemlerin kalıcı ve uygulanabilir çözümleri ortaya koyulacak hem de uluslararası düzeyde akademisyenler bilim dünyasına kazandırılacaktır.

Üretilen akademik çalışmaların bilim dünyasına sunulması için yapılan her türlü çalışmanın yayınlanması ve literatüre kazandırılması ana prensiplerden birini oluşturacaktır.