ÖNEMLİ UYARI
Yüksek Lisans Tez Öneri Formunu doldururken; Tez Başlığınızın Türkçe ve İngilizce'sini aşağıdaki örnekteki gibi her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazmanız gerekmektedir.

ÖRNEK
-Tez Başlığı:
 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Algılanan Stres ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

-Thesis Title: 
The Investigation of the Relationship Between Problem Solving Skills, Perceeived Stress and Life Satisfaction Levels of High Schools Students.