Yüksek Lisans (Tezli)

Tezli Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini tez savunma sınavına girmeden önce yerine getirmeleri gerekmektedir.

  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.
  • Yayın öğrencinin yaptığı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu hakkında olmalıdır.
  • Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır.
  • Yayınlarda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adı mutlaka olmalıdır.