Doktora

Doktora programlarında kayıtlı olan öğrencilerin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini tez savunma sınavına girmeden önce yerine getirmesi gerekmektedir.

  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş iki bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş iki bildiri.
  • Yayın öğrencinin yaptığı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu hakkında olmalıdır.
  • Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır.
  • Yayınlarda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adı mutlaka olmalıdır.