Programlar

Fen Bilimleri Enstitüsü - Programlar

Üniversitemiz kendi bünyesinde çalışacak elemanları yetiştirmek, diğer yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve ötesi modellere taşıyacak bilim adamları ve yüksek mühendisler yetiştirmek üzere fen ve mühendislik bilimleri alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora programları açmıştır. Şu anda Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kent Çalışmaları ve Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları, Gıda Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programları sürdürülmektedir. Ayrıca 2014-2015 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren de Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Gıda Mühendisliği Doktora programları açılmıştır.