Müdür'ün Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında faaliyetlerine başlamıştır. Öncelikle Kent Çalışmaları ve Yönetimi tezli/tezsiz yüksek lisans programları ile çalışmalarına başlayan Enstitümüzde, Mimarlık tezli yüksek lisans programı, Beslenme ve Diyetetik tezli/tezsiz yüksek lisans programları, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezli (%30 İngilizce)/tezsiz yüksek lisans programları, Gıda Mühendisliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları, İç Hastalıkları Hemşireliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları, İş Sağlığı ve Güvenliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları, Kent Çalışmaları ve Yönetimi tezli/tezsiz yüksek lisans programları ile Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce), Gıda Mühendisliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Mimarlık ile Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Doktora programları da bulunmaktadır.

Bilgi, iletişim ve  teknoloji açısından hızlı değişen dünyamızda üretilen bilginin kısa bir süre içinde  güncelliğini kaybetmesi, hayat boyu öğrenme sürecini zorunlu hale getirmektedir. Ortaya çıkan bu koşullar “öğrenmeyi öğrenen” bireyler yetiştirmeyi de kaçınılmaz kılmaktadır. Günümüzde insanı salt biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak tanımlamak yetersiz olmakta, bilgi iletişim ve teknolojiyi benimsemiş, bunları yerinde ve etkili kullanabilen e-insan modelinde bireyler yetiştirmek zorunluluk haline gelmiştir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü olarak öğrencilerimizi bilimsel sorumluluk, etik değerlere bağlılık, gelişmeyi ve ilerlemeyi amaç edinen bilgiyi araç olarak kullanan, kazandıkları teorik bilgileri uygulamalarla zenginleştiren, yaratıcı, özgün düşüncelere sahip uzman ve bilim insanı olarak yetiştirmek temel prensibimizdir. Enstitümüz, kendi alanında donanımlı, güçlü, dinamik, akademik alt yapısı ve öğretim üyeleri ile belirlenen yeterliliklere sahip bireyleri yetiştirmeye hazırdır. Lisansüstü eğitimlerimiz gerek ders çeşitliliği, gerekse disiplinler arası bakış açısı kazandırmak adına esnek, zengin ve dinamik bir yapıya sahiptir. 

Sonuç olarak, toplumsal yaşama ve bilim dünyasına hizmet etmeyi amaç edinen yukarıda belirtilen hedeflere ulaşma amacında olan öğrencilerimizi Enstitümüzde lisansüstü öğretim yapmaya davet eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK
Enstitü Müdürü