Genel Bilgiler

Üniversitemiz kendi bünyesinde çalışacak elemanları yetiştirmek, diğer yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve ötesi modellere taşıyacak bilim adamları ve yüksek mühendisler yetiştirmek üzere fen ve mühendislik bilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora programları açmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Mimarlık tezli yüksek lisans programı ile Beslenme ve Diyetetik tezli/tezsiz yüksek lisans programları, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezli (%30 İngilizce)/tezsiz yüksek lisans programları, Gıda Mühendisliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları, İç Hastalıkları Hemşireliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları, İş Sağlığı ve Güvenliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları, Kent Çalışmaları ve Yönetimi tezli/tezsiz yüksek lisans programları, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce), Gıda Mühendisliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Mimarlık, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm doktora programları da bulunmaktadır.

Üniversitemizin araştırma çalışmalarına da temel teşkil edebilecek tez çalışmaları, teorik ve deneysel konuları birbirini destekleyecek şekilde planlanmış olup yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerde grup çalışmaları teşvik edilmektedir.

Üretilen akademik çalışmaların bilim dünyasına sunulması için yapılan her türlü çalışmanın yayınlanması ve literatüre kazandırılması ana prensiplerimizdendir.