SOSYAL-7X5

 

Program Detayı İçin Tıklayınız.

KONGRE PROGRAMI

İZÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ 

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde, çevrim içi/yüz yüze olarak Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenleyecektir. Kongrede sosyal, fen ve mühendislik bilimleri alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden sunumlara imkân sağlanacaktır. Kongreye yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm üniversitelerden öğrenciler bildirileriyle katılabilecektir.

Kongreye katılmak isteyen katılımcıların, 28 Mayıs 2023 tarihine kadar kongrenin yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları 200-300 sözcükten oluşan özetlerini izu.edu.tr/izukong web sitesi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sitede yazım kuralları ve şablon yer almaktadır. Kongre, sosyal, fen ve mühendislik bilimlerinin tüm alanlarına açık olup, gönderilen özetlerin sunuma uygunluğu hakemlik sürecinden geçtikten sonra kararlaştırılacaktır. Kongre, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi dilde sunum yapacaklarsa bildirilerini o dilde gönderebilirler. Bildirilerin çevirilerinin gönderilmesi gerekli değildir.

Kongreye sunulan özetler (ISBN numaralı) bildiri özet kitabı olarak kongre web sayfasından yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerinin İZU tarafından yayınlanan dergilerde değerlendirilmesine öncelik verilecektir

Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan dergilere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir. https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler

Sunumlar, 15-20 dakikalık süre içinde çevrim içi/yüz yüze olarak yapılacaktır. Kabul edildiği halde yapılmayan sunumlar için katılım belgesi verilmeyecektir.

 

Kongreye katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Teams Programı Kullanım Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

 

KONGRE BAŞKANI

 

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK
Doç. Dr. Erhan İÇENER
Dr. Öğr. Üyesi Şengül BAYRAK HAYTA
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TOK
Doç. Dr. Esra TÖRE
Dr. Öğr. Üyesi Zülfünaz ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Ozan MARAŞLI

 

Kongre Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK
Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK
Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
Prof. Dr. Abdulmutalip ARPA
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Prof. Dr. Beytullah KAYA
Prof. Dr. Hasan YETİM
Prof. Dr. İbrahim YILGÖR
Prof. Dr. İzzet ER
Prof. Dr. Recep CİCİ
Prof. Dr. Selim ZAİM
Doç. Dr. Bilal YILDIRIM
Doç. Dr. Elif Esra ARIKAN
Doç. Dr. Erhan İÇENER
Doç. Dr. Ertan ERMİŞ
Doç. Dr. Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR
Doç. Dr. Halil ŞENGÜL
Doç. Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN
Doç. Dr. Mehmet ÖNCEL
Doç. Dr. Özgür KÖKALAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Besra TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Esra TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER
Dr. Öğr. Üyesi Sena ÖKSÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE

 

Kongre Sekreteryası

 

Arş. Gör. Afife Serra TÜMER

Arş. Gör. Ayşenur TOPBAŞ

Arş. Gör. Duygu DOKUMACI 

Arş. Gör. Ferdane KARAYEL

Arş. Gör. Muhammed ÇITAK

Arş. Gör. Muhammet Furkan TUNÇ

Arş. Gör. Nebile Nur BÜYÜKOKUROĞLU

Arş. Gör. Ömer GİZLİER

Arş. Gör. Selman BÜYÜKKARA

Arş. Gör. Sezen Dilege BEŞİR

Arş. Gör. Zehra KİLLİK

Kongrenin Duyurusu  12.05.2023
Bildiri Özetleri Gönderimi için Son Tarih 28.05.2023
Kongre Programının İlan Edilmesi 06.06.2023
Kongre Tarihi 16-17-18.06.2023
Tam Metin Gönderimi Son Tarihi 25.06.2023

ÖNEMLİ BİLGİLER

Özetler: 200-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son gönderim tarihi 28 Mayıs 2023 olacaktır. Katılımcılar bildirilerinde tez danışmanlarının isimlerini danışmanlarının onayını alarak yazabilirler. 
Ancak kongrede her bir yazarın en fazla iki özet bildirisi yayınlanabilir.
Özetler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde sunulabilir. 
Bildiri Özetleri Kitabı: Özetler ISBN’ı alınmış bildiri kitabı olarak kongre web sayfasında soft copy olarak yayınlanacaktır. 
Ayrıca İZÜ tarafından yayınlanan hakemli dergilerde çalışmalarını tam metin olarak yayınlamak isteyen katılımcıların çalışmalarına (hakem sürecinden geçtikten sonra) bu dergilerde yer verilecektir.
Kabul/Ret Yazıları: Kongreye sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 03 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek ve kabul yazıları katılımcılara gönderilecektir.
Kongre Tam Metinleri: Çalışmalarının tam metin halinde hakemli dergide yayınlanmasını isteyen katılımcıların tam metinlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli dergilere, ilgili derginin yazım kılavuzunu dikkate alarak, göndermeleri gerekmektedir. Tam metinler ilgili derginin hakem sürecinden geçerek yayınlanabilecektir.
Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan dergilere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir. https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler
Tam metinlerin kongre özel sayılarında yayımlanması için son gönderilme tarihi 25 Haziran 2023 tarihidir.
İletişim: leekongre@izu.edu.tr
Çalışmaların gönderiminin yanı sıra her tür yazışma bu eposta adresinden yapılacaktır.
Kongre Web Sayfası: http://izu.edu.tr/izukong
Sunumlar: Sunumlar 15-20 dakikalık süre içinde çevrim içi/yüz yüze olarak üç dilde yapılacaktır. 
Oturum Yöneticileri bir oturum açacak ve katılımcıları buraya davet ederek sunumların yapılmasını sağlayacaktır.
Çevrim içi sistemle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare katılımcılarla paylaşılacaktır.
Katılım Ücreti: Kongre katılım ücreti istenmemektedir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Bildiri özeti hazırlanırken Times New Roman yazı tipi kullanılır.
  • Özet başlığı tamamı büyük harf ve 14 punto büyüklüğünde koyu ve ortalanarak yazılır.
  • Özet gövdesi 200-300 sözcük arası olmalıdır. 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve önce ve sonra 6nk boşluk bırakılarak yazılır.
  • Anahtar kelimeler her kelimenin baş harfi büyük olarak 12 punto büyüklükte özetin 1 satır altında yazılır. En az 3 en fazla 8 anahtar kelimeye yer verilebilir.
  • Özette yazar(lar)ın isim ve soy ismi, unvanı (yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, doktor öğretim üyesi vb.), üniversitesi ve eposta adresi şablonda yer aldığı gibi ortalanarak, 12 punto, yazar ismi ve unvanı koyu olacak şekilde başlıktan bir satır aşağıya yazılır.
  • Bildiri bir tez çalışmasından üretilmişse alt bilgi olarak ilgili tezin bilgileri verilir.
  • Bildiri özetinde kaynak verilmez ve kaynakçaya yer verilmez.
  • Bu kurallar özet yazımı için geçerlidir. Tam metin göndermek isteyen yazarlar, çalışmanın gönderileceği IZU dergisinin yazım kurallarını esas almalıdır.


docx
23 KB

 

 

Lisansüstü Kongresi Kayıt Formu

Başvuru Form Sayfası