Lisansüstü Tez Sınavı Süreçleri

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI AŞAMASINA GELEN ÖĞRENCİLER İLE DANIŞMANLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 1. Yüksek lisans tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin en az yedi adet ders, bir yüksek lisans seminer dersi (Toplam 60 AKTS) ile ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması,
 2. Tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenci aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirdiğine dair danışman onaylı belge, (2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için)
  • Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
  • Hakemli / indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  • İZÜ nün (Sosyal/Fen) düzenleyeceği sempozyumlar da sunulmuş bir bildiri.
 3. Yüksek lisans tezini bitiren öğrencinin danışmanı intihal ve tez yazım kurallarına uygun yazılığına dair kontrol için tezin Word halini tez kontrol ile mail ile göndermesi, (Tez kontrol adresleri için tıklayınız. )
 4. Yüksek lisans tezini bitiren öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin tez kontrolden kabul alması durumunda;
 • Yüksek lisans tez jürisi oluşturma formunu,
 • Teze ait intihal ve tez yazım kurallarına uygunluk dilekçesini,
 • Tez son kontrol formunu,

EBYS sistemi üzerinden, Anabilim Dalı başkanının imzası ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne sevk edilmesi gerekmektedir. Evraklar Enstitü Yönetim Kurulundan geçtikten sonra ilgili enstitü personeli tarafından tez danışmanlarına bildirme yapılacaktır. Bilgilendirme sonrasında,

 • Jüri üyelerine tez teslim formunu, (Yüksek lisans tez sınavında görevli öğretim üyelerine tezin bir örneği teslim edilir ve bu form imzalatılır) Formda belirtilen tarihten itibaren en yakın 15 gün sonrasında tez savunma sınavı yapılabilir.

Not 1: Yukarıda belirtilen dilekçe ve formlara ulaşmak için tıklayınız.

Not 2: Kurum dışından danışmanlık yapan öğretim üyelerinin evrakları Anabilim Dalı Başkanına mail ile göndermesi gerekmektedir.

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI AŞAMASINA GELEN ÖĞRENCİLER İLE DANIŞMANLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 1. Doktora tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin en az yedi adet ders, bir seminer dersi (Toplam 60 AKTS) ile ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması,
 2. Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenci aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirdiğine dair danışman onaylı belge, (2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için)
  • Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş iki bildiri,
  • Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  • İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlar da sunulmuş iki bildiri.
 3. Doktora tezini bitiren öğrencinin danışmanı intihal ve tez yazım kurallarına uygun şekilde yazıldığına dair kontrol için tezin Word halini tez kontrol adresine mail ile göndermesi, (Tez kontrol adresleri için tıklayınız.)
 4. Doktora tezini bitiren öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin tez kontrolden kabul alması durumunda;
  • Doktora tez jürisi oluşturma formunu,
  • Teze ait intihal ve tez yazım kurallarına uygunluk dilekçesini,
  • Tez Son Kontrol formunu,

EBYS sistemi üzerinden, Anabilim Dalı Başkanının imzası ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne sevk edilmesi gerekmektedir. Evraklar Enstitü Yönetim Kurulundan geçtikten sonra ilgili enstitü personeli tarafından tez danışmanlarına bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme sonrasında,

 • Jüri üyelerine tez teslim formunu, (Doktora tez sınavında görevli öğretim üyelerine tezin bir örneği teslim edilir ve bu form imzalatılır) Formda belirtilen tarihten itibaren en yakın 15 gün sonrasında tez savunma sınavı yapılabilir.

Not 1: Yukarıda belirtilen dilekçe ve formlara ulaşmak için tıklayınız. 

Not 2: Kurum dışından danışmanlık yapan öğretim üyelerinin evrakları Anabilim Dalı Başkanına mail ile göndermesi gerekmektedir.