TEZ SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLAN 
ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

 1. Tezin, Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanması,

  (Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.)

   

 2.  Tezin sınav jüri üyeleri ile Enstitü Müdürüne imzalatılmış ve ciltlenmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

   

 3. Tezin PDF formatında Enstitü Sekreterliğinde görevli personele e-mail ile teslim edilmesi gerekmektedir. Tez imza sayfasında imzalar eklenmemiş olmalı, isimler yazılmalıdır.

   

 4. Lisansüstü savunma sonrası ciltli tez teslim formunun doldurularak ilgili personele teslim edilmesi gerekmektedir. 

   

 5. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine E-Devlet şifresi ile giriş yapılıp, Tez Veri Giriş Formunun eksiksiz bir şekilde doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.

 

 Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine ulaşmak için tıklayınız.