Doktora


Doktora derecesi, çoğu alanda en yüksek akademik derecedir. Genel olarak, bir doktora derecesinin tamamlanması dört yıl sürer ve yeni bilgi yaratmayı veya mevcut bilgiyi yeni bir şekilde uygulamayı içerir.

IZU'da, bir doktora adayına genellikle bir akademik danışman atanır. Gerekli olduğu ve talep edilmesi durumunda eş danışman atanabilir. Danışman, doktora adayına araştırma ve orijinal bir tez yazma sürecinde yardımcı olur.

Başarılı bir doktora derecesi almak için şunların yapılması gerekir:

* Disiplin veya mesleki uygulama alanlarının önemli bir bilgi birikimini elde etmek ve anlamak.

* Yeni bilgi veya anlayış elde etmek için bir projeyi kavramsallaşmak, tasarlamak ve uygulamak.

* Yeni bilgiler oluşturmak veya yorumlamak - genellikle orijinal araştırmalarla veya belli bir disiplinin var olan alanını genişletmek. Doktora için yapılan çalışmaların genellikle yayımlanması beklenmektedir.

* Araştırma ve ileri akademik araştırma teknikleri hakkında kapsamlı bir anlayış oluşturmak.