Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü 

Bölümler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Programlar 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün amacı sosyal bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları açarak hem kurumumuzun ve diğer yüksek öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda programlardaki dersler, tezler ve projeler bir yandan teorik altyapının kuvvetlendirilmesine hizmet ederken diğer yandan da uygulamaya yönelik katkılarla günümüz sosyal hayatının her alanındaki problemlerine etkili çözümler bulmayı hedeflemektedir.

 
Programlar