Tezli–Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Arası Geçiş Uygulama Esasları


1. Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları güz yarıyılı için yarıyıl sonu sınav notlarının açıklandığı tarihten itibaren bir hafta, bahar yarıyılı için ise yarıyıl sonu sınav notlarının açıklandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılmalıdır.

2. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen bir öğrenci, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyıl okumalı ve o yarıyıl tüm dersleri almış ve başarmış olmalıdır.

3. Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. İlgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması artırılabilir.

4. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ALES’ten geçiş yapmak için başvurduğu programın belirlediği ilgili puan türünden en az 55 alması ve bunu belgelendirmesi gerekir. ALES puanlarının geçerlik süresi 5 yıldır. İlgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile ALES puanı artırılabilir.

5. Yabancı dil ile öğretim yapan tezli yüksek lisans programlarına geçiş için YDS veya YÖKDİL'den başvurduğu programın belirlediği ilgili puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanı veya bazı programlar tarafından kabul edilen İZÜ'nün yapacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavından istenen puanı almak zorunludur. İZÜ’nün yapacağı yabancı dil sınavının geçerlilik süresi iki yıldır.

6. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır ancak, öğrenim süresi biten öğrenciye derslerini ve yüksek lisans projesini tamamlayabilmesi için bir yarıyıl ek süre verilir.

7. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci tekrar tezli yüksek lisans programına geçiş yapamaz.

8. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin mezun olması için yayın şartını yerine getirmesi gerekir. Yayın, tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili olmak şartıyla aşağıdakilerden biri olabilir:

a. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,

b. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,

c. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.

9. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci programa geçiş yaptığı yıla ait Mütevelli heyeti tarafından belirlenen Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ücretlerinin arasındaki farkı öder. Tezli yüksek lisans programından Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenciye ücret iadesi yapılmaz.