Müdür'ün Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (IZU) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE), sosyal ve fen alanlarında 61 yüksek lisans, 19 doktora programı ve 3300 öğrencisiyle dünya çapında bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve yeniliklere katkıda bulunacak seçkin bilim adamları, uzmanlar ve araştırmacıları yetiştirmeyi kendisine temel bir ilke edinmiştir. Sizlere farklı uzmanlık alanlarında bilgi ve becerilerinizi, uygulama ve akademik araştırmalar yoluyla geliştirmeyi, bilgiye ulaşma ve yeni bilgi üretme, kritik-analitik düşünce, yaratıcılık, problem çözme, yazma, iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme ve teknoloji kullanabilme gibi ileri derecede beceriler kazanmayı teşvik edecek yüksek kaliteli bir akademik ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Öncelikli sorumluluğumuz, sizlerin akademik ve kariyer gelişiminizi desteklemektir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için, IZU içerisinde çok gelişmiş bir kütüphane ve laboratuvar ile sizlere en üst düzeyde eğitim veren, alanlarında yetkin ve tecrübeli ulusal ve uluslararası öğretim ve idari kadrosuyla hizmet sunmaktayız. Buna ilaveten, sizlerin akademik ve mesleki gelişiminize katkı sağlamak amacıyla seminerler ve çalıştaylar düzenliyoruz, bu etkinliklere seçkin akademisyenleri davet ederek onların bilgi ve tecrübelerini sizlerle paylaşmalarına olanak sağlıyoruz, yaz okulları düzenliyoruz, değişim programları, konferanslar veya araştırma gezileri yoluyla uluslararası bilimsel topluluklarla iletişime geçmenizi teşvik ediyoruz. Üniversite dışında ise, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında staj imkânları ve proje tabanlı çalışmalarla bilginin pratiğe dönüşmesi için ortamlar hazırlayarak sizleri mesleki hayata hazırlamanın gayreti içinde olmaya çalışıyoruz.

Amacımız, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan ve dünyamızın sosyal ve küresel problemlerini ele alan, çözüm üreten, ürettiği bilgiyi topluma yayıp insanlığın ilerlemesinde öncü rol alabilecek olan mezunlar yetiştirmektir. Sizlerin de size sunduğumuz imkânlar ile bu hedefleri başaracağınıza gönülden inanıyorum.

Hepinize gönülden başarılar dilerim,

Prof. Dr. Ali Güneş

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü