Genel Bilgiler

28 Mart 2020 tarih ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27.03.2020 tarihli 2319 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapatılmış olup, aynı karara istinaden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Kapatılan enstitüler bünyesinde yer alan lisansüstü programlar ile bu programlarda öğrenim gören öğrenciler 28 Mart 2020 tarihi itibariyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne aktarılmıştır.

Lisans eğitimi öğrencilere geniş, genel ve yatay bir eğitim vermektedir. Lisansüstü eğitim ise, öğrencilere bir akademik disiplin veya mesleğe odaklanarak gelişmiş bir çalışma programı ve eğitimi sunar. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, öğrencinin çalışma konusunda uzman bir kişi olabilmesi için derinlemesine (dikey) bir anlayış, kritik-analitik düşünme becerisi ve bireysel araştırma yapabilme yetisini kazandırmaya çalışır. Örneğin, iyi bir yüksek lisans programı, her biri belirli bir çalışma alanına uygulanabilen kritik-analitik düşünebilme becerisi, yaratıcılık, problem çözme, yazma, sözlü sunum, iletişim kurabilmeyi, işbirliği yapabilmeyi ve teknoloji kullanabilme gibi alanlarda ileri derecede beceriler öğretir. Bu kazanılan beceriler, hem kendi kurumumuzun ve diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yetiştirilmesine hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkı sağlayacaktır.

Bu amaç doğrultusunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki Sosyal ve Fen programlarında yer alan dersler, yazılan tezler ve yürütülen projeler bir yandan teorik altyapının kuvvetlendirilmesine hizmet ederken diğer yandan da uygulamaya yönelik katkılarla günümüz sosyal hayatının her alanında karşılaşılan problemlere etkili çözümler bulmayı hedeflemektedir. Bu sayede hem problemlere kalıcı ve uygulanabilir çözümler ortaya konabilecek hem de uluslararası düzeyde akademisyenler bilim dünyasına kazandırılacaktır. Üretilen akademik çalışmaların yayımlanarak bilim dünyasına kazandırılması için her türlü çalışmanın yapılması Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ana prensiplerden birisi oluşturmaktadır.

Misyon: Sosyal ve Fen Bilimlerde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Sosyal ve Fen Bilimleri alanında yürütülmekte olan lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve ürünleriyle ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen lider bir kurum olmaktır.