Diller Okulu

Türkçe Birimi

Amaç: 

Uzun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin ifade imkânlarına sahip olan Türkçemizi yabancı öğrencilerimize öğretmek, değerlerimizi anlatırken kendilerine de değer verdiğimizi hissettirmektir.

Hedef:

Türkçemizin ifade zenginliğini uluslararası boyuta taşımak ve ses bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmaktır.