izulogo

Tüm Burslar ve İndirimler

 Tum burs ve indirimler


ÖSYM Burs ve İndirimleri

Madde 6 - (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınav sonuçlarına göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir. Özel yetenek sınavı ile lisans programlarına öğrenci kabulünde sıralama ve yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin burs/indirim oranlarının belirlenmesi Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavlarındaki genel başarı notları dikkate alınarak yapılır. Bu Yönergede geçen;

a) Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
b) %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
c) %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini,
ifade eder.

(2) Üniversitede ÖSYM burs ve indirimleri isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için iki yıl, lisans öğretimi için ise dört yıl boyunca, programların normal öğrenim süresince verilir.

(3) ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup lisans programının normal öğrenim süresince ders geçme veya ağırlıklı genel not ortalaması gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

(4) Üniversite lisans programlarında okumakta iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip Üniversiteyi yeniden kazanan burslu/indirimli öğrenciler, Üniversite lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs/indirim haklarını kaybeder.

(5) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun örgün lisans programından mezun olan ve YKS sonuçlarına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin burslu veya indirimli lisans programlarına yerleşen öğrenciler ÖSYM burs ve indirimlerinden yararlanamazlar. Bu öğrencilerin kayıtları ücretli programa yapılır.

Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>