Kurum ve Birim Koordinatörleri


YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRÜ
 
Arif ERSOY, Prof. Dr.
Doktora Ege Üniversitesi
Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma
 
ARAPÇA HAZIRLIK BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 
Abdulmutalip ARPA, Doç. Dr.,
Doktora Selçuk Üniversitesi
Araştırma Alanları: Tefsir Usulü, Dilbilim, Anlambilim, Yabancı Dil Eğitim Metodları
 
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİM KOORDİNATÖRÜ
 
Ayhan AKBAŞ, Okutman
       
TÜRKÇE HAZIRLIK BİRİM KOORDİNÖTÜRÜ
 
Necmettin ÖZMEN, Yrd.Doç.Dr.
Doktora İstanbul Üniversitesi
Araştırma Alanları: Yeni Türk Edebiyatı , Çocuk Edebiyatı

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"