Yazım Kuralları


İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi hakemli bir dergi olup yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimiz Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın kabul etmektedir. Aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar jief@izu.edu.tr mail adresine veya dergi adresine gönderilmelidir. 

Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:
 
1. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır.

2. Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazarın adı, görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta (e-mail) adresi belirtilmelidir.

3. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

4. Ana Metin: Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

5. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasının altına, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

6. Alıntı ve Göndermeler: Yazarlar mümkün olduğunca dipnot kullanımından kaçınmalıdırlar. Dipnotlar sadece açıklayıcı mahiyette olmalı ve düzenli olarak numaralandırılmalıdır. Sonnotlar sadece açıklama için kullanılabilir ve metnin sonunda yer almalıdır. Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde (Brown 1966), (Brown 1966: 27) yazılmalıdır.

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: (Ezel vd. 2002).

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: “Barkan (1932).....”(İnalcık 1998’den).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir: www.tcmb.gov.tr/bülten (20.12.2005).

7. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1995a, 1995b) şeklinde gösterilmelidir.

Kitap;
Arbel, Benjamin (1995), Trading Nations, Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean, Brill Pub., Leiden.
Bulut, Mehmet (2008), Osmanlı-Atlantik İlişkileri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Shaw, Stanford (2009), Osmanlı İmparatorluğu, Çev. Mehmet Harmancı, Yurt Yayınları, İstanbul.

Kitap Bölümü;
Gezen, Ali (2010), “Balkans During the Ottoman Era” The Muslims in Europe, içinde, Ed. Robert Davis, Harvard Univ. Press., Boston, 37-58.

Makale;
İnalcık, Halil (1951), “Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti Üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle”, Bellleten 15/2: 629- 690.
Ana Sayfa  Yayın İlkeleri   Kurullar   > Yazım Kuralları   > İletişim 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"