Yazım kuralları


İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi hakemli ulusal bir dergidir. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergide Türkçe dışında yabancı dillerde yazılmış makalelere de yer verilir. Makaleler 5.000 kelimeyi geçmemelidir. Yazarlar yayımlanan makalelerin telif haklarını (5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri kanunundan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve elektronik ortamda yayınlama haklarını) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine devretmiştir. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Üniversite bu görüşler nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 2015 yılı bahar ve güz sayısı birleştirilmiş olarak yayınlanacaktır. Makalelerin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler ve makalenin iki dilde adı bulunacaktır. Yazım kuralı olarak zorunlu olmadıkça APA stili dışında herhangi bir stil kullanılmamalıdır. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi her sayıya bir tema ile çıkacaktır. Tema dışındaki makaleler de yayınlanmakla beraber temaya uygun makaleler bir dosya halinde derginin ön kısmında yer alacaktır. 2016 yılı bahar sayısının teması komşuluk, 2016 yılı güz sayısının teması mahalle olarak belirlenmiştir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"