Yayın İlkeleri


İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide İslam Ekonomisi ve Finansı ile alakalı güncel ve gelecekle ilgili problemleri özgün bir bakış açısıyla değerlendiren bilimsel yazılara yer verilir. Dergiye gönderilecek yazılarda özgün nitelik ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması şartı aranır. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

 

Yazıların Değerlendirilmesi

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Yazılar önce editörler tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun bulunması durumunda konuyla ilgili iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya editörler, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve editörlerin eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Yazarların katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.

Yazarlarına raporlar doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzenlemeler yapılarak en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır. Editörlerce, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapılabilir.

Dergide yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. 

Ana Sayfa  Yayın İlkeleri   Kurullar   > Yazım Kuralları   > İletişim 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"