Kurullar


Yayın Kurulu
Mehmet BULUT - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Mehmet ASUTAY - Durham Üniversitesi
Mahmoud Al KHALDI - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Intisar RABB - Harvard Üniversitesi
Tariqullah KHAN - Katar Üniversitesi
Zamir IQBAL - Dünya Bankası
 
Danışma Kurulu
Abdullah DURMUŞ - İstanbul Üniversitesi 
Adem ESEN - İstanbul Üniversitesi
Ahmet TABAKOĞLU - Marmara Üniversitesi
Ahmet Faruk AYSAN - Boğaziçi Üniversitesi
Arif ERSOY - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Cengiz KALLEK - İstanbul Şehir Üniversitesi
Coşkun ÇAKIR - İstanbul Şehir Üniversitesi
Erol ÖZVAR - Marmara Üniversitesi
Fahrettin YAHŞİ - Al Baraka Türk Katılım Bankası
Guillaume DUGIN - Paris Üniversitesi
Gülfettin ÇELİK - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Habib AHMED - Durham Üniversitesi
Halis Yunus ERSÖZ - İstanbul Üniveristesi
Hayrettin KARAMAN - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Himmet TAŞKÖMÜR - Harvard Üniversitesi
Humayun DAR - Islamic Finance Review
İbrahim Güran YUMUŞAK - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
James BALDWIN - New York Üniversitesi
Jonathan A. BROWN - Georgetown Üniversitesi
Joseph FALZON - Malta Üniveristesi
Mehmet BABACAN - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Metin TOPRAK - İstanbul Üniversitesi
Mohammad Kabir HASSAN - New Orleans Üniversitesi
Muhammed ERDOĞDU - Massachusetts Institute of Technology
Murat Ali YÜLEK - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Murat ÇİZAKÇA - The Global University of Islamic Finance
M. İbrahim TURHAN - Borsa İstanbul
Mürteza BEDİR - İstanbul Üniversitesi
Osman AKYÜZ - Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Ömer DEMİR - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Raşit KÜÇÜK - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Recai AYDIN  - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
S. Nazim ALI - Katar Üniversitesi
Sabri ORMAN - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sabri TEKİR - İzmir Üniversitesi
Savaş ALPAY -SESRIC 
Servet BAYINDIR - İstanbul Üniversitesi
Talat ULUSSEVER - Borsa İstanbul
Temel HAZIROĞLU - Al Baraka Türk Katılım Bankası
Ufuk UYAN - Kuveyt Türk Katılım Bankası
Yusuf Okan KAVUNCU - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
William O’REILLY - Cambridge Üniversitesi
Ana Sayfa  Yayın İlkeleri   Kurullar   > Yazım Kuralları   > İletişim 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"