Yandal Programı


Üniversitemiz lisans programlarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı yandal kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir. Yandal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 10 Eylül 2017 Pazar günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ ve BAHAR YARIYILI YANDAL KONTENJANLARI
FAKÜLTE / PROGRAM Puan Türü Kont. 3. YY. YANDAL Kont. 4. YY. YANDAL Kont. 4. YY. YANDAL Kont. 5. YY. YANDAL Kont. ÇAP Programına Başvurabilecek Programlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 80 6 6 6 6 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Sınıf Öğretmenliği TM-2 40 3 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) DİL-3 40 3 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Türkçe Öğretmenliği TS-2 40 3 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği TS-1 40 3 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği TS-1 20 2 2 2 2 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 40 3 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe) TM-3 50 8 8 8 8 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sosyal Hizmet
Uluslaarası Ticaret ve Finansman
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Tarih
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce) TM-3 40 4 4 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-3 30 5 5 5 5 İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce) TM-3 30 6 6 6 6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji ( İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngilizce Öğretmenliği
Tarih
Tarih TS-2 30 6 6 6 6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji ( İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça) TS-1 60 30 30 30 30 Hukuk
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (% 30 İngilizce) TM-1 30 8 8 8 8 Tüm Lisans Programları
İktisat (% 30 İngilizce) TM-1 30 8 8 8 8 Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman  TM-1 40 10 10 10 10 Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans  TM-3 30 8 8 8 8 Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 30 2 2 2 2 İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Yazılım Mühendsiliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 30 2 2 2   İşletme (%30 İngilizce)
  İşletme (İngilizce)
  İktisat (%30 İngilizce)
2 İktisat (İngilizce)
  İslam Ekonomisi ve Finans
  Uluslararası Ticaret ve Finansman
  Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (Türkçe) MF-4 30 2 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 30 2 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Mimarlık MF-4 60 2 2 2 2 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 50 2 2 2 2 Mimarlık
Endüstri Mühendisliği MF-4 30 2 2 2 2 İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet TM-3 40 6 6 6 6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi TM-1 30 4 4     Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
  Sosyal Hizmet
  Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
  Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
  İşletme (İngilizce)
  İşletme (%30 İngilizce)
  İktisat (İngilizce)
  İktisat (%30 İngilizce)
  Uluslararası Ticaret ve Finansman
  Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
  Hemşirelik
  Psikoloji ( Türkçe)
  Psikoloji (% 30 İngilizce)
Hemşirelik MF-3 40 6 6 6 6 Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik MF-3 60 6 6 6 6 Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş
05.09.2017 10.09.2017 11.09.2017 12.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 15.09.2017

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Şartları

(1) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(5) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(6) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(8) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

(9) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(10) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(11) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(12) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(13) Yandal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"