Yandal Programı


Üniversitemiz lisans programlarının 2017-2018 eğitim öğretim yılı YANDAL kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir. YANDAL Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 10 Eylül 2017 Pazar günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.  
 
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ ve BAHAR YARIYILI
YANDAL KONTENJANLARI
FAKÜLTE / PROGRAM
Puan Türü
Kont.
3. YY.
YANDAL
Kont.
4. YY.
YANDAL
Kont.
5. YY.
YANDAL
Kont.
6. YY.
YANDAL
Kont.
YANDAL Programına Başvurabilecek Programlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
TM-3
80
6
6
6
6
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Sınıf Öğretmenliği
TM-2
40
3
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)
DİL-3
40
3
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Türkçe Öğretmenliği
TS-2
40
3
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği
TS-1
40
3
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği
TS-1
20
2
2
2
2
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İngilizce Öğretmenliği
DİL-1
40
3
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe)
TM-3
50
8
8
8
8
Reh. ve Psik. Dan.
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Sosyal Hizmet
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Tarih
Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
TM-3
40
4
4
4
4
Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (İngilizce)
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Müh. (% 30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
TM-3
30
5
5
5
5
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Müh. (% 30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
TM-3
30
6
6
6
6
Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji ( İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Endüstri Müh. (% 30 İngilizce)
Reh. ve Psik. Dan.
İngilizce Öğretmenliği
Tarih
Tarih
TS-2
30
6
6
6
6
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji ( İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Endüstri Müh (% 30 İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Reh. ve Psik. Dan.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça)
TS-1
60
30
30
30
30
Tüm Lisans Programları
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (% 30 İngilizce)
TM-1
30
8
8
8
8
Tüm Lisans Programları
İktisat (% 30 İngilizce)
TM-1
30
8
8
8
8
Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Fin.
TM-1
40
10
10
10
10
Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans
TM-3
30
8
8
8
8
Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4
30
2
2
2
2
İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Yazılım Müh. (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
MF-4
30
2
2
2
 
 
 
2
 
 
İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
MF-4
30
2
2
2
2
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
30
2
2
2
2
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Mimarlık
MF-4
60
2
2
2
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
TM-1
50
2
2
2
2
Mimarlık
Endüstri Mühendisliği
MF-4
30
2
2
2
2
İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet
TM-3
40
6
6
6
6
Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Reh. ve Psik. Dan. (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi
TM-1
30
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
Endüstri Müh. (% 30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Hemşirelik
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
MF-3
40
6
6
6
6
Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik
MF-3
60
6
6
6
6
Gıda Mühendisliği
Gıda Müh. (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
 
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Tarihi
Başlangıç
Bitiş
05.09.2017
10.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
15.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Şartları
(1) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.
(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
(5) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(6) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. 
(7) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(8) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(9) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(10) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(11) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
(12) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(13) Yandal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"