Yandal Programı


Üniversitemiz lisans programlarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı yandal kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir. Yandal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 27 Ocak 2017 Cuma günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YANDAL KONTENJANLARI
FAKÜLTE / PROGRAM Puan Türü 2015-2016/
2016/2017
ÖSYS Kont.
4. YY. YANDAL Kont. 6. YY.
YANDAL Kont.
YANDAL Programına Başvurabilecek Programlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 100/90 12 12 Okul Öncesi Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği TS-2 40/40 6 6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okulöncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 40/40 6 6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 40/40 3 3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe) TM-3 60/60 8 8 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Endüstri Mühendisliği ( % 30 İngilizce)
İşletme ( İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     ( % 30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce) TM-3 40/40 4   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Endüstri Mühendisliği ( % 30 İngilizce)
İşletme ( İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     ( % 30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-3 50/40 8 8 Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Hukuk
İşletme ( İngilizce)
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sosyoloji (%30 İngilizce) TM-3 52/52 4   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
Endüstri Mühendisliği ( % 30 İngilizce)
İşletme ( İngilizce)
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (%30 İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     ( % 30 İngilizce)
Tarih TS-2 0/30 6   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Hukuk
Psikoloji (Türkçe)
Sosyal Hizmet
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça) YGS-4 60/60 4 4 Hukuk
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (% 30 İngilizce) TM-1 40/30 6 6 Tüm Lisans Programları
İktisat (% 30 İngilizce) TM-1 40/30 6 6 Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman  TM-1 50/40 8   Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans  TM-3 40/30 6   Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 40/30 2 2 İşletme / Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Gıda Mühendisliği (Türkçe) MF-4 40/30 2 2 İşletme
Mimarlık MF-4 60/70 2 2 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 60/60 2   Mimarlık
Endüstri Mühendisliği MF-4 40/30 2   İşletme
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik MF-3 50/60 8   Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi MF-3 0/30 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Sosyal Hizmet TM-3 80/60 5 5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
 
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş
23.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Şartları

(1) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(5) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(6) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(8) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

(9) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(10) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(11) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(12) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(13) Yandal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"