Yandal Programı


Üniversitemizde 2016 - 2017 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yandal yapmak isteyen öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru ve değerlendirme takvimi, başvuru için gerekli belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır. Çift Anadal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 25 Eylül 2016 Pazar günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI
Bölüm 3. YY 5. YY Yandal Porgramına Başvurabilecek Anadal Lisans Programları
Kont Kont
Okul Öncesi Öğretmenliği 5 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
İngilizce Öğretmenliği 5 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15 10 Okul Öncesi Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği - İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği 10   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Okul Öncesi Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4   Okul Öncesi Öğretmenliği -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- Türkçe Öğretmenliği 
Bilgisayar Mühendisliği 2 2 İşletme - Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği 2 2 İşletme
Mimarlık 2 2 İşletme
Endüstri Mühendisliği 2   İşletme
İşletme (İngilizce) 8 8 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
İşletme (%30 İngilizce) 6   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finansı 6   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Finansman 8 8 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
Psikoloji (Türkçe) 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Psikoloji İngilizce) 4   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Tarih 4   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Hukuk -Psikoloji (Türkçe)
Sosyoloji (%30 İngilizce) 4   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce) - Hukuk - Psikoloji (Türkçe) - Psikoloji (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 8 8 İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Hukuk - Psikoloji (Türkçe) - Psikoloji (%30 İngilizce) 
Sosyal Hizmet (Türkçe) 6 6 İşletme (İngilizce) –İşletme (%30 İngilizce)- İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)  - Psikoloji( Türkçe) - Psikoloji( %30 ingilizce)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi (Türkçe) 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman  - Psikoloji (Türkçe) - Psikoloji (%30 İngilizce) - Sosyal Hizmet (Türkçe)  -Sosyal Hizmet (%30 İngilizce) - Beslenme ve Diyetetik-Hemşirelik
Beslenme ve Diyetetik 6   Hemşirelik - Gıda Mühendisliği (Türkçe) - Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş
21.09.2015 25.09.2015 26.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 29.09.2016 30.09.2016

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Şartları

(1) Üniversite kabul esaslarını ve başvuru şartlarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.

(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(5) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(6) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(7) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

(8) Yandal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

(9) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır,  ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.

(10) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(11) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

(12) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(13) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(14) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(15) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"