Üniversite Ortak Seçmeli Dersler


Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü
 
Merve Büşra ALTUNDERE, Yrd.Doç.Dr.,
Doktora: Goethe Üniversitesi Frankfurt
Araştırma Alanları: Hanehalkı Finansı, Makroekonomi, Sosyoloji, İktisat Sosyolojisi
 
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri, Üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan öğrencilerin en az dördünü almak zorunda oldukları ve belli program çerçevesinde yürütülen 29 farklı alanda verilen derslerdir. Öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimleri boyunca istediklerini seçerek alabilecekleri bu dersler düşünce, sanat, ahlak, iktisat, tarih, dil, edebiyat gibi, kültür ve medeniyetin öne çıkan belli bazı alan ya da boyutlarının tarihsel ve çağdaş dinamikleri ile birlikte ele alınıp incelendiği ve tartışıldığı derslerdir.
 
Bu dersler, Üniversitemizin her Fakülte ve Bölümünde okuyan öğrencilerin lisans eğitiminin her döneminde seçerek alabilecekleri dersler olduğu için, sınıflar farklı fakülte ve bölümlerden katılan farklı düzeyden öğrencilerden oluşmaktadır. Böylece öğrencilere hem kültürel açıdan zenginleşme, hem de anlamlı bir kaynaşma ortamı sağlanmış olmaktadır.
 
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Programının oluşturulması ve derslerin seçiminde gözetilen amaç öğrencilere yetiştikleri alandaki bilgi ve beceri eğitimlerine ilave olarak onlara düşünce, sanat, edebiyat, dil ve tarih gibi alanlarda yeni bir ufuk, daha geniş bir bakış açısı, yorum ve anlamlandırma pratiği kazandırmaktır. Dünyada nerede bulunduğumuzu, çağdaş iş ve ilişkiler içindeki konumumuzun ne olduğunu tarihî ve kültürel değerlerimize atıfla anlamaya çalışmanın, öğrencilerin daha dolu ve anlamlı bir üniversite hayatı yaşamalarında ayrıcalıklı bir yeri olacağında şüphe yoktur.
 
Her alanda uzmanlaşmanın hâkim olduğu çağımızda bu tür dersleri almanın, öğrencilerimize daha farklı bir açılım ve atılım imkânı sağlayacağına inanıyoruz.
   
 
Ders Kodu
Ders Adı
T+U+L Saat
Haftalık Ders Saati
AKTS
IZU 001
2
2
3
IZU 001E
2
2
3
IZU 002
2
2
3
IZU 002E
2
2
3
IZU 003
2
2
3
IZU 003E
2
2
3
IZU 004
2
2
3
IZU 004E
2
2
3
IZU 005
2
2
3
IZU 006
2
2
3
IZU 007
2
2
3
IZU 008
2
2
3
IZU 008E
2
2
3
IZU 009
2
2
3
IZU 009E
2
2
3
IZU 010
2
2
3
IZU 011
2
2
3
IZU 012
2
2
3
IZU 013
2
2
3
IZU 014
2
2
3
IZU 015
2
2
3
IZU 015E
2
2
3
IZU 016
3
3
3
IZU 017
3
3
3
IZU 018
2
2
3
IZU 019
2 + 2
4
3
IZU 020
2 + 2
4
6
IZU 021
2 + 2
4
6
IZU 022
2 + 2
4
6
IZU 023
2 + 2
4
6
IZU 024A
3 + 6
9
6
IZU 025A
3 + 6
9
6
IZU 026A
3 + 6
9
6
IZU 027A
3 + 6
9
6
IZU 028E
3 + 6
9
6
IZU 029E
3 + 6
9
6
IZU 030E
3 + 6
9
6
IZU 031E
3 + 6
9
6
IZU 032R
3 + 6
9
6
IZU 033R
3 + 6
9
6
IZU 034R
3 + 6
9
6
IZU 035R
3 + 6
9
6
IZU 036I
3 + 6
9
6
IZU 037I
3 + 6
9
6
IZU 038I
3 + 6
9
6
IZU 039I
3 + 6
9
6
IZU 040E
3 + 6
9
6
IZU 041E
3 + 6
9
6
IZU 042
2
2
3
IZU 043
2
2
3
IZU 044
1 + 2
3
3
 
Toplam
241
219

 

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"