Üniversite Ortak Seçmeli Dersler


Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri, Üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan öğrencilerin en az dördünü almak zorunda oldukları ve belli program çerçevesinde yürütülen 29 farklı alanda verilen derslerdir. Öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimleri boyunca istediklerini seçerek alabilecekleri bu dersler düşünce, sanat, ahlak, iktisat, tarih, dil, edebiyat gibi, kültür ve medeniyetin öne çıkan belli bazı alan ya da boyutlarının tarihsel ve çağdaş dinamikleri ile birlikte ele alınıp incelendiği ve tartışıldığı derslerdir.

Bu dersler, Üniversitemizin her Fakülte ve Bölümünde okuyan öğrencilerin lisans eğitiminin her döneminde seçerek alabilecekleri dersler olduğu için, sınıflar farklı fakülte ve bölümlerden katılan farklı düzeyden öğrencilerden oluşmaktadır. Böylece öğrencilere hem kültürel açıdan zenginleşme, hem de anlamlı bir kaynaşma ortamı sağlanmış olmaktadır.

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Programının oluşturulması ve derslerin seçiminde gözetilen amaç öğrencilere yetiştikleri alandaki bilgi ve beceri eğitimlerine ilave olarak onlara düşünce, sanat, edebiyat, dil ve tarih gibi alanlarda yeni bir ufuk, daha geniş bir bakış açısı, yorum ve anlamlandırma pratiği kazandırmaktır. Dünyada nerede bulunduğumuzu, çağdaş iş ve ilişkiler içindeki konumumuzun ne olduğunu tarihî ve kültürel değerlerimize atıfla anlamaya çalışmanın, öğrencilerin daha dolu ve anlamlı bir üniversite hayatı yaşamalarında ayrıcalıklı bir yeri olacağında şüphe yoktur.

Her alanda uzmanlaşmanın hâkim olduğu çağımızda bu tür dersleri almanın, öğrencilerimize daha farklı bir açılım ve atılım imkânı sağlayacağına inanıyoruz.   

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001 Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme 2 2 3
IZU 001E Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme 2 2 3
IZU 002 Dünya Kenti İstanbul 2 2 3
IZU 002E Dünya Kenti İstanbul 2 2 3
IZU 003 Sosyal Sorumluluk ve Etik 2 2 3
IZU 003E Sosyal Sorumluluk ve Etik 2 2 3
IZU 004 İslam Düşüncesi ve Medeniyeti 2 2 3
IZU 004E İslam Düşüncesi ve Medeniyeti 2 2 3
IZU 005 Etkili ve Sağlıklı İletişim 2 2 3
IZU 006 Matematik ve Doğayı Anlamak 2 2 3
IZU 007 Estetik ve Sanat 2 2 3
IZU 008 Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme 2 2 3
IZU 008E Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme 2 2 3
IZU 009 Siyaset, Ekonomi ve Kültür 2 2 3
IZU 009E Siyaset, Ekonomi ve Kültür 2 2 3
IZU 010 Sağlığı Koruma ve Geliştirme 2 2 3
IZU 011 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 2 3
IZU 012 İşaret Dili 2 2 3
IZU 013 Dünya Klasikleri-I (İslam) 2 2 3
IZU 014 Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı) 2 2 3
IZU 015 Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları 2 2 3
IZU 015E Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları 2 2 3
IZU 016 Girişimcilik ve İnovasyon-I 3 3 3
IZU 017 Girişimcilik ve İnovasyon-II 3 3 3
IZU 018 Yenilik ve Kalite Yönetimi 2 2 3
IZU 019 Türk Musikisi 2 + 2 4 3
IZU 020 Osmanlı Türkçesi'ne Giriş 2 + 2 4 6
IZU 021 Osmanlı Paleografyasına Giriş 2 + 2 4 6
IZU 022 Osmanlıca Belge Okumaları 2 + 2 4 6
IZU 023 Osmanlıca Arşiv Uygulamaları 2 + 2 4 6
IZU 024A Arapça-A1 3 + 6 9 6
IZU 025A Arapça-A2 3 + 6 9 6
IZU 026A Arapça-B1 3 + 6 9 6
IZU 027A Arapça-B2 3 + 6 9 6
IZU 028E İngilizce-A1 3 + 6 9 6
IZU 029E İngilizce-A2 3 + 6 9 6
IZU 030E İngilizce-B1 3 + 6 9 6
IZU 031E İngilizce-B2 3 + 6 9 6
IZU 032R Rusça-A1 3 + 6 9 6
IZU 033R Rusça-A2 3 + 6 9 6
IZU 034R Rusça-B1 3 + 6 9 6
IZU 035R Rusça-B2 3 + 6 9 6
IZU 036I İspanyolca - A1 3 + 6 9 6
IZU 037I İspanyolca - A2 3 + 6 9 6
IZU 038I İspanyolca - B1 3 + 6 9 6
IZU 039I İspanyolca - B2 3 + 6 9 6
IZU 040E İngilizce-C1 3 + 6 9 6
IZU 041E İnglizce-C2 3 + 6 9 6
IZU 042 Girişimcilik ve İnovasyon 2 2 3
IZU 043 Sosyal Girişimcilik 2 2 3
IZU 044 Uygulamalı Girişimcilik 1 + 2 3 3

 

Toplam 241 219

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"