Üniversite Ortak Seçmeli Dersler


Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001 Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme 2 2 3
IZU 001E Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme 2 2 3
IZU 002 Dünya Kenti İstanbul 2 2 3
IZU 002E Dünya Kenti İstanbul 2 2 3
IZU 003 Sosyal Sorumluluk ve Etik 2 2 3
IZU 003E Sosyal Sorumluluk ve Etik 2 2 3
IZU 004 İslam Düşüncesi ve Medeniyeti 2 2 3
IZU 004E İslam Düşüncesi ve Medeniyeti 2 2 3
IZU 005 Etkili ve Sağlıklı İletişim 2 2 3
IZU 006 Matematik ve Doğayı Anlamak 2 2 3
IZU 007 Estetik ve Sanat 2 2 3
IZU 008 Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme 2 2 3
IZU 008E Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme 2 2 3
IZU 009 Siyaset, Ekonomi ve Kültür 2 2 3
IZU 009E Siyaset, Ekonomi ve Kültür 2 2 3
IZU 010 Sağlığı Koruma ve Geliştirme 2 2 3
IZU 011 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 2 3
IZU 012 İşaret Dili 2 2 3
IZU 013 Dünya Klasikleri-I (İslam) 2 2 3
IZU 014 Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı) 2 2 3
IZU 015 Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları 2 2 3
IZU 015E Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları 2 2 3
IZU 016 Girişimcilik ve İnovasyon-I 3 3 3
IZU 017 Girişimcilik ve İnovasyon-II 3 3 3
IZU 018 Yenilik ve Kalite Yönetimi 2 2 3
IZU 019 Türk Musikisi 2 + 2 4 3
IZU 020 Osmanlı Türkçesi'ne Giriş 2 + 2 4 6
IZU 021 Osmanlı Paleografyasına Giriş 2 + 2 4 6
IZU 022 Osmanlıca Belge Okumaları 2 + 2 4 6
IZU 023 Osmanlıca Arşiv Uygulamaları 2 + 2 4 6
IZU 024A Arapça-A1 3 + 6 9 6
IZU 025A Arapça-A2 3 + 6 9 6
IZU 026A Arapça-B1 3 + 6 9 6
IZU 027A Arapça-B2 3 + 6 9 6
IZU 028E İngilizce-A1 3 + 6 9 6
IZU 029E İngilizce-A2 3 + 6 9 6
IZU 030E İngilizce-B1 3 + 6 9 6
IZU 031E İngilizce-B2 3 + 6 9 6
IZU 032R Rusça-A1 3 + 6 9 6
IZU 033R Rusça-A2 3 + 6 9 6
IZU 034R Rusça-B1 3 + 6 9 6
IZU 035R Rusça-B2 3 + 6 9 6
IZU 036I İspanyolca - A1 3 + 6 9 6
IZU 037I İspanyolca - A2 3 + 6 9 6
IZU 038I İspanyolca - B1 3 + 6 9 6
IZU 039I İspanyolca - B2 3 + 6 9 6
IZU 040E İngilizce-C1 3 + 6 9 6
IZU 041E İnglizce-C2 3 + 6 9 6
IZU 042 Girişimcilik ve İnovasyon 2 2 3
IZU 043 Sosyal Girişimcilik 2 2 3
IZU 044 Uygulamalı Girişimcilik 1 + 2 3 3
Toplam 241 219

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"