Teknopark Koordinatörlüğü


Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknopark ;
 
Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili,
Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış,
İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.
Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alır ve teknoparklar için 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu(Kanun No:4691) uygulanır.
 
Teknoloji üretmenin dört temel öğesi vardır:
 
1. Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü,
2. Yeterli bilgi birikimi,
3. Yeterli finansal kaynak,
4. Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak.
 
Teknoloji geliştirmede, bu öğeler doğrultusunda dünyada birçok yöntem-birliktelik denenmiştir. Bunlardan en verimlisi, Üniversite-Araştırma kurumları ve Sanayi arasındaki diyalogla oluşmuş birlikteliktir.
 
Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı;
 
Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve ArGe kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.
 
Hedefler Ve İlkeler
 
-Üniversite ve sanayi işbirliğinde sürdürülebilirliği sağlamak
-İleri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken bir teknoloji merkezi olmak
-Fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak
-Akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını desteklemek
-Teknoparkımızda yer alan firmaların Ar-Ge ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak.
-Uluslararası firmaların da Ar-Ge faaliyetleri için tercih ettiği bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak
-Öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek “Kümelenme” çalışmaları yürütmek
 
Misyon – Vizyon
 
Misyonumuz
 
Üniversitedeki bilgi birikiminin geleceğe yön verecek katma değeri yüksek teknolojik ürünlere dönüşmesini sağlayacak bir ortam sunmak.
 
Vizyonumuz
 
Yeni fikirlerin değer yaratan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir işbirliği merkezi olmak.
 
PERSONEL
 
Doç Dr. Bayram ÜNAL, Teknopark Koordinatörü
 
Telefon   : 0 212 692 98 26 
Faks      : 0 212 693 82 29 
E-posta   : bayram.unal
 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"