Teknik Stil


Editörler veya dizgicilerin, stilden söz ettikleri zaman kastettikleri şey, makale içeriğinin nasıl yazıldığı değil, format stilidir. Basılmak üzere makale hazırlayan bir yazar, kendi çalışmasıyla söz konusu dergideki diğer makalelerin veya ortaya konan çalışmanın bölümler arasında tutarsızlıklar olmaması için yayımcı tarafından konmuş olan stil kurallarına uymalıdır. Örneğin, İngilizce için stil kurallarına uyulmadığına varsayarsak, aynı dergi veya kitapta yayımlanan üç farklı makalenin içinde “sub-test”, “subtest” ve “Subtest” (alt deney) şeklinde kullanımlara rastlayabiliriz. Bu sözcüklerin arasında hiçbir anlam farkı olmamasına rağmen (bu arada APA bu sözcüğün subtest olarak yazılmasını tercih etmektedir) böyle bir kullanım çeşitliliğiyle karşılaşmak, okuyucunun dikkatini dağıtıp kafasını karıştırabilir.

Bu bölüm; noktalamayı, imlayı, büyük harfe çevirmeyi, italik harfleri, kısaltmaları, metrik ve istatistiği okuyucuya sunmaya yarayan araçlarla ilgili APA dergisi için gerekli stilleri açıklamaktadır. Burada stil kılavuzlarında açıklanan genel kurallar ve APA dergisi için çok az ilişkili kullanım örnekleri içerilmemiştir. Stil kılavuzları uyuşmamaktansa çoğunlukla aynı fikre sahiptir, uyuşmadıkları zaman ise Yayım Kılavuzu APA yayımları için önceliklidir. 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"