Tablo ve Şekillere İlişkin Genel Kılavuz


 

Veri Gösteriminin Amaçları

Veri gösterimi pek çok amaca hizmet edebilir:

·         Araştırma: Verilerde bir mesaj gizlidir ve bunun ne olduğunu öğrenmeye çalışırsınız (açıklayıcı veri analizi ve veri madenciliği teknikleri, açıklamaya yönelik olan gösterimlere örnektir).

·         İletişim: Verilerde yatan anlamı keşfettiniz ve bunu başkalarıyla paylaşmak istiyorsunuz (bu bilimsel belgelerde yer alan veri gösteriminin geleneksel amacıdır).

·         Hesaplama: Gösterim, veride yer alan bazı istatistikleri veya fonksiyonları tahmin etmenize imkan tanır (nomograflar bunun en güzel örneğidir).

·         Saklama: Verileri, daha sonra kullanmak üzere bir depolama aracında saklayabilirsiniz; örneğin, bir araştırmanın bulgularını daha sonra meta-analizde kullanmak gibi (bu işlem için daha çok tablolar kullanılsa da bazen şekiller de daha faydalı olabilir).

·         Güzel görünüm: Verileri şekilsel olarak göstermek daha fazla ilgi uyandırır. Dolayısıyla yazılarınızı görsel olarak daha çekici bir hale getirmek için şekilleri kullanabilirsiniz (örneğin; gazeteler ve diğer medya raporlarındaki gibi).

Ayrıca, bilimsel yayımlarda grafik gösterimi, okuyucuyla iletişiminizi kuvvetlendirmesinin yanı sıra veri saklama gibi diğer özellikleriyle de size faydalı olabilir. 

 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"