Rehberlik Nedir?


Kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun şekilde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.


REHBERLİĞİN AMACI


Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekir. Rehberliğin amacı
Bu nitelikleri; da bireyin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmektir.


1. Verimli çalışma,
2. Sınava hazırlanma,
3. Zamanı iyi kullanabilme,
4. Etkili karar verme,
5. Problem çözme,
6. Plan yapma, planlı çalışma becerileri,
7. Kendini tanıma ve kabullenme,
8. Etkili iletişim
9.Öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar,
10.Toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunmak için gerekli sorumlulukları üstlenme
11.Başkalarına saygı ve yardımlaşma değerleri geliştirme


KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLERDEN BAZILARI (Danışma sürecinde olumlu gelişme sağladık)
1. Öğrencinin rehberlik servisine çekinerek gelmesi (Kim ne der acaba…)
2. Devamsızlık,
3. Akademik eğitimin önemini kavrayamama,
4. Arkadaşlık, iletişim sorunları
5. Ailevi sorunlar
6. Ders başarısızlığı
7. Sınav kaygısı
8. Meslek tanıtımı
9.Tercihler


 

REHBERLİK ÇALIŞMALARINDAN

1. Psikolojik Danışma
(Faydası: Rehberlik hizmetlerinin temelidir. Birçok bireysel veya grup probleminin çözülmesinde çok önemlidir).
2. Oryantasyon (Okula ve çevreye alıştırma) çalışması
(Faydası: Özellikle farklı illerden ve ilçelerden gelen öğrencilerin okulu tanımasını ve okul ortamına çabuk alışmasını sağlar).
3. Verimli, etkili ve programlı ders çalışma yöntemlerinin öğretilmesi
(Faydası: Öğrencinin başarısını artırır ve hayatını düzene sokar
4. Sınav kaygısı ve başa çıkma becerisi geliştirme çalışması
(Fayda: Kaygı verici olaylar karşısında gerçekçi düzeyde kaygı yaşamak ve kaygısıyla başa çıkma becerisi kazanmak)
5. İletişim becerilerinin geliştirilmesi
(Fayda: Çevresiyle sağlıklı iletişim kurarak sorunların oluşmasını engelleyebilir. Ayrıca problemlerini iletişimle çözme becerisi kazanmış olacaktır).
6. Problem ve çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi
(Fayda: Çevresiyle yaşadığı problemleri kendi çabasıyla çözebilecek)
7. Öfke ve öfke ile başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi
(Fayda: Öfke ile karşı karşıya geldiğinde öfkesini etkin bir şekilde yönetmesini öğrenecek)
8. Hayır diyebilme becerilerinin kazandırılması
(Fayda: Kendisine Zararlı olacak konularda çevresine hayır diyebilme becerisini kazanacak)
9. Madde bağımlılığını azaltma ve önleme çalışmaları
(Fayda: Zararlı alışkanlıklardan neden uzak durması gerektiğini bilecek. Ve kendini bunlardan korumayı öğrenecek)
10. Olumsuz düşünce biçimlerinin etkisini azaltmak
(Fayda: Kendimize genelde hayata olumsuz bakış açımızdan dolayı zarar veririz. Olumsuz bakış açımızı olabildiğince olumluya çevirmek. Her şeyde bir hayır vardır anlayışının benimsenmesi. Olumlu ve gerçekçi düşünce biçimi geliştirebilmek)


REHBERLİK HİZMETLERİNDEN TAM YARARLANAN BİR ÖĞRENCİDE (İDEAL, ÇAĞDAŞ İNSAN) BEKLENEN DEĞİŞİMLER


1. Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan
2. Kendisi ve çevresiyle, barışık
3. Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge oluşturabilen
4. Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan
5. Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip
6. Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren
7. Potansiyelini tam olarak kullanmaya çalışan
8. Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş
9. Araştıran, sorgulayan, üretken
10. Kendini gerçekleştiren, MUTLU bir birey olması
Değerli Hocalarımız, Mesai Arkadaşlarımız ve Kıymetli Öğrencilerimiz,
“Psikolojik Danışmanlık Birimi” Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı olarak, öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Sıkıntı ve sorunlarınız için daha gerçekçi ve etkili çözümler bulmanız ve uygulamanız amacıyla uzmanlarımızın yol göstericilik ve rehberlik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi bünyesinde;
Stresle mücadele,
Verimli ders çalışma,
Özgüven,
İletişim becerileri,
Kişisel ve kişiler arası problemler,
Yetersizlik hissi,
Aile içi çatışmalar,
Sosyal kaygı,
Utangaçlık,
Zamanı etkin kullanma gibi hizmetler sunulmaktadır.
Üniversitemizin tüm öğrencileri ile çalışanları, birimimizden hafta içi her gün 9:30 – 17:30 saatleri arasında yararlanabilirler.
İlk görüşmeler randevusuz daha sonraki görüşmeler için birimimizde görevli olan uzman psikoloğumuzun, şahsi e-maili üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu görüşmeler gizlilik ilkesi dâhilinde yapılmaktadır.


 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"