Hakkımızda


Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Ayrıca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

İbrahim YARIŞ, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Telefon   : 0 (212) 692 88 03
Faks       : 0 (212) 693 82 29
E-posta   : ibrahim.yaris

Hüseyin KORAŞ, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şefi

Telefon   : 0 (212) 692 96 27
Faks       : 0 (212) 693 82 29
E-posta   : huseyin.koras
İbrahim AKGÜN

İbrahim AKGÜN, Spor İşleri Uzmanı

Telefon   : 0 (212) 692 96 90 
Faks       : 0 (212) 693 82 29 
E-posta   : ibrahim.akgun

Esra KAVAK, Kültür İşleri Personeli

Telefon   : 0 (212) 692 96 20 
Faks       : 0 (212) 693 82 29 
E-posta   : esra.kavak

Yeşim SEVİNÇ, Kültür İşleri Personeli

Telefon   : 0 (212) 692 88 14 
Faks       : 0 (212) 693 82 29 
E-posta   : yesim.sevinc

 

Emre BAYSAL, Uzman Doktor

Telefon   : 0 (212) 692 96 58 
Faks       : 0 (212) 693 82 29 
E-posta   : emre.baysal

 

Süheyla ER

Süheyla ER, Hemşire

Telefon   : 0 (212) 692 96 59
Faks       : 0 (212) 693 82 29 
E-posta   : suheyla.er

 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"