Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ ile Hasbihal


Münevver Ziyaretleri kapsamında Prof. Dr. Semavi EYİCE ve Prof. Dr. Emir Edip EŞ hocanın ardından Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ hoca ziyaret edildi.
 
26.04.2016 tarihinde İstiklal Caddesi İnsan Kitap'da gerçekleştirilen toplantının asıl odak noktası sufi bakışına göre kainatın yorumuydu. İslamda insan ontolojisinin konuşulduğu hasbihalde parçalamanın bizi böldüğü aslında "bir" olan dışında varlık olmadığı ifade edildi. 
 
"Kainatta bir şeyin olabilmesi için o şeyin Allah'ın isimlerinden olması lazım" gerektiğini ifade eden Mahmut Erol KILIÇ, "zulüm ve zalim yoktur, el-adl ism-i şerifi vardır" dedi. "Zulmün var gibi görünmesinin sebebinin ise adaletin olmamasından kaynaklandığı, adaletin olduğu yerde zulmün yer edemeyeceği" ifade edildi. Işık ve gölge ilişkisi üzerinden örnek veren Kılıç, ontolojik olarak varlığı olmayan her şeyin batıl olduğu ve bunun da geçici olduğunu ifade etti. 
 
Hiçbir ışığın olmadığı karanlık bir odada bir sigara yakılsa, onun bir nokta olarak görüneceği, o nokta yarım daire olarak çevrildiğinde görüntünün yarım daire olarak tecelli edeceği, daha hızlı olduğunda ise tam daire şeklinde  görüneceği ifade edildi. Normal şartlarda bir dairenin oluşabilmesi için minimum 360 nokta gerekliyken tek bir sigara ışığının daire şeklinde görünmesinin sebebinin tecellinin hızlı olmasından kaynaklandığı ve aslında diğer 359 noktanın bir "suni görüntü" olduğu söylendi. 
 
Öğrencilerin soruları ve hocanın cevapları ile ilerleyen hasbihal, öğrencilerin kitaplarını imzalatması ile neticelendi. 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"