Zaman ve Toplantı Yönetimi


Kimler Katılabilir: Program kurumun tüm yönetim kadrosu, yönetici adaylarını ve proje yöneticilerini kapsar. 
 
Katılımcı Sayısı: 10-20 Kişi
 
Eğitim Tarihleri: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:
 
Eğitim Süresi:  
 
Eğitimin Amacı: Tek eşit kaynağımız olan zamanı etkili ve verimli kullanmaya yönelik farkındalık ve beceri kazanmak. Hayalden hedefe yolculuk yaparak hedeflerimizi gerçekleştirebilme yollarını görebilmek. Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısı ile zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim; ödünç alınamayan, sadece kullanılan ve sürekli geçen zamanın israf edilmeden nasıl etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktır.
 
Eğitimin İçeriği:
 • Zaman Bilinci
 • Zaman Tuzakları
 • Zaman Planı Hazırlama
 • Hayattaki Rollerimiz
 • Zaman Hırsızları
 • Telefonu ve E-Postayı Verimli Kullanma
 • Çalışma Masası Organizasyonu
 • Ziyaret ve Randevuları Verimli Kullanma
 • Ertelemek, Hayır diyebilmek
 • Bir Günümüzü Nasıl Harcarız?
 • ABC Analizi
 • İşleri Öncelik Sırasına Koymak
 • Zaman Hırsızlarına Karşı Önlemler
 • Zaman Yaratıcıları
 • İşleri Devretme (Delegasyon)
 • Sözlü ve Yazılı İletişim
 • Sadeleşme Kavramı
 • Hayat Çarkı
 • Eisenhower Prensibi
 • Hedef Belirleme
 • Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller
 • An’da Olma Kavramı
 • Zaman Yönetiminin Kazandırdıkları
 • Niçin Toplanıyoruz?
 • Toplantı Türleri ve Amaçları
 • Gündemi Belirlemek
 •  
Eğitmenler: 
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
 
 
NOT: 
*İZÜSEM, programların duyuru aşamasında gerekli görülen her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.  
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir. 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"