Yabancılar için Türkçe Eğitimi


YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ 

 

Kimler Katılabilir: Türkçeyi ilk defa öğrenecekler için.

Katılımcı Sayısı: 15 

Eğitimin Başlangıç Tarihi: 18 Nisan 2016

Eğitim Gün ve Saatleri: Hafta içi her gün 10:00 - 14:00 

Eğitim Süresi: 120 saat (Günde 4, haftada 20 saat, 6 hafta)

Eğitimin Amacı: Kişinin bilinen, olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilmesini, kullanabilmesini, somut ihtiyaçlarını karşılamasını, kendini ve başkalarını tanıtabilmesini, başkalarına temel ihtiyaçlarıyla ilgili sorular sorabilmesini sağlamak.

Eğitimin İçeriği:  Temel bazı kavramların dışında (Selamlaşma, tanışma, sayılar,  zaman ifadeleri, giyecekler, yiyecekler, meslekler basit telefon görüşmeleri, Problemler hakkında basit düzeyde fikir alışverişi, randevulaşma, planlama yapma vb.) ders içinde ve dışında ekstra konuşma, dinleme yazma ve okuma pratikleri

Eğitim Koordinatörü: Metin Çelikten  tel: 0 535 458 19 23 

Sınav: 120 saat sonunda 4 dil beceri alanından (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) yapılır. Sınavda dört alanın her biri 25 puan olarak değerlendirilir. Bir alandan en az 15 puan alamayanlar o kuru başaramamış kabul edilir.

Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Sertifika veya Katılım Belgesi: Program sonunda katılımcılar İZÜSEM ve İZÜTEM onaylı sertifika almaya hak kazanır.   

Eğitim Ücreti: 1000 

Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi

Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no: 

Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92

Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82

Ön Kayıt için Tıklayınız.  

NOT: 

*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"