WISC-R Testi (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) Eğitim Programı


WISC-R Testi (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) Eğitim Programı
 
 
Kimler Katılabilir: Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim alanında öğrenci, mezun veya bu alanlarda çalışıyor olanlar.
 
Katılımcı Sayısı: 15-18 kişi
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Süresi:  4 gün, 32 saattir.
 
Eğitim Gün ve Saatleri: 
                                                                  
Eğitimin Amacı: Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir. Bu eğitim; katılımcılara WISC-R zeka testini uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik ve yetkinlik ehliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
Eğitimin İçeriği: 
1. Yönerge kitabı, test materyalleri ve cevap formu tanıtılacak.
2. Yönerge katılımcılarla birlikte okunacak ve her bir alt testin nasıl uygulanacağı ve nasıl puanlanacağı anlatılacak.
2. Katılımcılar her bir alt testi birbirlerine uygulayacak.
3. Gerçek uygulamalardan elde edilen cevaplarla kayıtlama ve puanlama alıştırmaları yapılacak.
4. Test sonucunda elde edilen puanların zeka bölümü olarak değerlendirilmesi anlatılacak. 
5. Raporlama anlatılacak, rapor örnekleri sunulacak. 
 
 
Eğitim Programı:
1.GÜN/ 10:00-18:00
Zeka testlerinin uygulanması sırasındaki standart işlemler, çocukla iletişim kurma becerisi.
WISC-R ın tarihçesi, uyarlanması. 
Testin tanıtımı, testle ilgili genel kurallar.
GENEL BİLGİ ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik 
RESİM TAMAMLAMA ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik.
BENZERLİK ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik.
 
2.GÜN/ 10:00-18:00
RESİM DÜZENLEME ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
ARİTMETİK ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
KÜPLERLE DESEN ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
SÖZCÜK DAĞARCIĞI ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
PARÇA BİRLEŞTİRME ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
 
3. GÜN / 10:00-18:00
YARGILAMA ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
ŞİFRE ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
SAYI DİZİSİ ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
LABİRENTLER ALT TESTİNİN tanıtımı, uygulanması, puanlanması, katılımcılarla pratik
WISC-R ın tümünün yorumlanması. 
 
4.GÜN / 10:00-18:00
Testin puanlanması, yorumlanması 
Test sonuçlarının eğitsel yönlendirmede kullanımı (Üstün, özel eğitim ihtiyacı, özel öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği tanılamasında ve yönlendirmesinde kullanımı)
Rapor örnekleri ve yazımı.
 
Sınav: Katılımcılar şahsen yaptıkları 3 uygulamanın sonucunda değerlendirme alacaklardır.
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimin tümüne katılma zorunluluğu vardır.
 
Sertifika: Uygulamaların süpervizyonunun ardından katılımcılara “UYGULAYICI SERTİFİKASI”  verilecektir.
 
Eğitim Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR
 
Eğitim Ücreti: 750 ₺ + KDV (WISC-R batarya çantası dâhil değildir.)
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
İZÜSEM İletişim: 0 212 692 97 82 - 92 
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"