Uygulamalı E-Dış Ticaret Sertifika Programı


 
Kimler Katılabilir: Eğitimli işsizler,ev hanımları,genç emekliler ve işten kaytararak kendini geliştirmek isteyen firma çalışanları,
 
 
Katılımcı Sayısı: 10-20 Kişi
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri: Hafta İçi:10:00-14:00
                                                          19:00-21:00
                                    Hafta sonu: 10:00-14:00
                                                          15:00-19:00 
Eğitim Süresi:  
 
Eğitimin Amacı: Dış ticaret kursunda sahip olacağınız bilgiler ve e-ticaret uygulamaları ile; uluslararası pazaryerlerinde (B2B, B2C) araştırmalar yapabilir, ürünlerinizi burada pazarlayabilir, gerçek ve güvenilir satıcı ve alıcılarla temasa geçerek teklifler alabilir ve maliyet çalışmaları yapabilir, fiziki ihracat/ithalat yapabilir veya e-brokerlik yöntemi ile sermaye koymadan ve komisyonunuzu garantiye alarak talep eşleştirmeleri yapabilirsiniz.
 
Eğitimin İçeriği:
Dış Ticarette E-Ticaret ve Pazarlamaya Giriş,
Globalleşen Dünyada E-İş Kavramı
Globalleşen Dünyada E-Ticaret Kavramı
E-Ticaret ve Geleneksel Ticaret Arasındaki Farklar
E-Ticaretin Faydaları
E-Ticaretin Araçları
E-Ticaretin En Bilinen Türleri
E-Ticaretin Genel Sınıfları
E-Ticaretin Tarafları
GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)
Ürününüzün Armonize Sistem Numarası
Armonize Numarasının E-Ticaretteki Yeri ve Önemi
Uygulama Konusu: Türkiye’nin Dış Ticaret İstatistiklerinin İnternet Üzerinden Araştırılması
Sektörünüzü Tanıyor musunuz?
 E-Ticarette Aktörlerin Çalışma Sistemlerinin ve Modellerinin İncelenmesi,
Üretici
Üretici / İhracatçı
Dış Ticaret Firmaları
Broker
Sektör ve Ürüne Göre Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılmalıdır?
E-Ticarette E-İş’e Katkı Sağlayan Devlet Yardımları
E-Pazarlama Sürecinde Masa Başı Araştırması İçin Değerlendirilebilecek Kaynaklar
Masa Başı Pazar Araştırması 
Hedef Pazar İçin Veri Sınıflandırması
Alan Araştırması
İnternet Üzerinden Dış Pazar Araştırma ve Uygulamaları
E-Pazar Yerlerinde Fiyat Karşılaştırma Sitelerinin İncelenmesi
Uygulama Konusu: Katılımcılar Sektör ve Ürünlere Göre Uluslararası Sitelerden İstatistik
Kaynak Araştırması-Fiyat Karşılaştırması yapacaktır. Örnek:www.comtrade.un.org - www.intracen.org
www.cia.gov.us - www.froogle.com
E-Pazarlamada Yerli Rakiplerin Tespiti,
Yerli Rakiplerin Tespiti Neden Önemlidir?
Hangi Kaynaklardan Bulunur?
Uygulama Konusu: Yurt İçi Web Sitelerinde Üretim ve İhracat Yapan Firmaların İhracatçı
Birlikleri ve Ticaret Odaları Web Sitelerinde Kayıtlı Firmalar Bulunarak Site ve Ürün İncelemesi
Ve İhracat Yaptıkları Ülkelerin Tespiti   
Etkili Web Sitesi Hazırlama,
Domain Nedir? Domain İsminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Hosting Nedir?
Web Sitesi Oluşturulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Hedefe ve Ürüne Yönelik İçerik Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Sitede Rahat Dolaşım
Bilgilerin Kullanıcıya Sunum Şekli
E-Katalog Oluşturulması
Uygulama Konusu: Sektörlerdeki Örnek Web Sitelerinin Bulunması ve İncelenmesi, Firma İhracat
Ürünlerinin Bulunacağı E-Katalog Hazırlanması
Arama Motoru Optimizasyonu Nedir?
Arama Motoru Robotlarına Dost Siteler Oluşturun!
Arama Motorlarında Üst Sıralarda Nasıl Çıkarız?
Google Optimizasyonu ve Yararları
Web Sitesi Üzerinde Yapılacak Site İçi Optimizasyon
İnternette Kelime Analizi ve Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi
Anahtar Kelime Belirlemede Yardımcı Siteler
Google Anahtar Kelime Bulma Yöntemleri
Arama Motoruna Ücretli Reklam Verme
E-Mail Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Örnek Firma Profilinin Oluşturulması 
Alıcılardan Gelen Bilgi Talebine Doğru Cevap Verme
İnternetten Potansiyel Müşteriler İle İletişimde Kullanılan Çeviri Siteleri (Ticari İngilizce)
Farklı Dillerde Gelen Metinlerin İstenilen Dile Çevrilmesi İçin Kullanılan Web Sitelerinin Anlatımı
İnternet Üzerinden Sektör ve Ürüne Yönelik Alıcı Tespiti ve E-Pazarlama,
İnternet Üzerinden Yurt İçi Kaynakların Kullanımı
İnternet Üzerinden Yurt Dışı Kaynakların Kullanımı
Uygulama Konusu: Yurt İçi ve Yurt Dışından Gelen Alım Taleplerinin Bulunduğu Web Sitelerinin İncelenmesi ve Taleplere Cevapların Yazılması, Yurt Dışı Müşavirliklerden Sektör ve Ürüne Göre Alıcı Listeleri Talebi, Yurt Dışı Ticaret Odalarına Satış İlanları Bırakma, Uluslar arası Sarı Sayfalar ve Firma Rehberlerinden Alıcı  Bulma,
İnternet Üzerinden B2B E-Pazar Yerlerinin Kullanımı,
Ön Onay Almış E-Pazar Yerleri
İnternet Üzerinden B2B E-Pazar Yeri Uygulamaları
E-Pazar Yerlerinde Alıcılarla Online İletişim
Uygulama Konusu: Uluslararası B2B Sitelere Kayıtlandırma, Satış İlanı Bırakma, Ürün Kataloğu Oluşturma, Kendi  Sektörleri İle İlgili Alım Taleplerini Bulma, Anlık   İletişime Geçebileceği Alıcılar İle Yazışma 
DIŞ TİCARET UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI-İÇERİK
Dış Ticarete Başlangıç ve Giriş…
Temel Kavramlar ve Tanımlar,
Neden İhracat Yapmalıyız?
*Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri…
INCOTERMS Tarihçesi ve Yapısı,
E Grubu: EXW
F Grubu: FCA – FAS – FOB
C Grubu: CFR – CIF – CPT – CIP
D Grubu: DAP – DAT – DDP
Alıcı ve Satıcı Açısından Sorumluluklar ve Maliyetler ve Açıklamalar,
Uluslararası Ticarette Sigorta ve Lojistik…
Emtia Nakliyatında Sigortalar,
Emtia Nakliyatı Sigortalarında Sigorta Poliçe Türleri ve Açıklamaları;
Flotan Poliçe
Kati Poliçe
Abonman Sözleşmesi,
Teminat Türleri ve Kullanılan Klozlar,
Sigortalarda Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar,
Konşimentolar ve Türleri,
Konteynır, TIR, Uçak Ölçüleri ve Kapasiteleri,
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri…
Peşin Ödeme ve Özellikleri - (Advance Payment)
Mal Mukabili Ödeme ve Özellikleri – (Cash Against Goods / CAG)
Vesaik Mukabili Ödeme ve Özellikleri – (Cash Against Documents / CAD – Documents Against Payment D/P )
Akreditifli Ödeme – (Letter Of Credit / LC –  Documentary Letter Of Credit / DLC)
Akreditif Türleri,
Alıcı ve Satıcı Firmalar Açısından Avantajları ve Dezavantajları,
Akreditif İşleminin Özellikleri,
Akreditifte Taraflar,
İhracat Akreditiflerinin İncelenmesi, İthalat Akreditifi Açılması, Değişiklik Talepleri ve Banka Uygulamaları,
İhracat Mevzuatı ve İhracatta Kullanılan Evrakların İncelenmesi…
İhracat ve İhracatçı Tanımı,
İhracat Türleri,
İhracat Mevzuatının  Kambiyo Mevzuatı ile İlişkisi,
Satış Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Unsurlar  - (Sales Contract)
Proforma Fatura – (Proforma Invoice)
Ticari Fatura – (Commercial Invoice)
Serbest Dolaşım Belgeleri, Düzenlendiği Ülkeler ve Onay Mercii,
ATR 
EUR.1 
FORM A
CERTIFICATE OF ORIGIN
Çeki Listesi – (Packing List)
Konsolosluk Faturası – (Consular Invoice)
Gözetim Belgesi – (Inspection Certificate)
Tarımsal ve Hayvansal Ürünler için Sağlık Sertifikaları,
Helal Belgesi – (Halal Certificate)
Koşer Belgesi - (Kosher Certificate)
Halı Ekspertiz Raporu,
Radyasyon Analiz Belgesi,
Transit Ticaret Uygulamaları,
İhracat Evraklarının Kontrolü ve Bankaya Sunulması,
İhracatta Fiyatlandırma ve Maliyetlerin Analizi,
İhracatta İş Akışı ve Gümrüklemesi,
İthalat Mevzuatı ve İthalatta Kullanılan Evrakların İncelenmesi…
İthalat ve İthalatçı Tanımı,
İthalat Rejim Kararı ve İlgili Diğer Mevzuatlar,
Başlamış İthalat – Antrepo – Özet Beyan – Supalan – Rejim Beyanı – Tasfiye – Demuraj Kavramları,
İthalat Türleri,
İthalatta Kullanılan Belgeler,
İthalat Akreditifi Açma ve İthalatta Ödeme Şekilleri,
ATA Karnesi
İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri,
Haksız Rekabet ve Anti-Damping Uygulamaları
İthali Yasak Mallar Listesi
İthalatta Vergi ve Diğer Maliyetlerin Hesaplanması,
İthalatta İş Akışı ve Gümrüklemesi
Dâhilde - Hariçte İşleme Rejimleri ve Serbest Bölge Mevzuatı…
DİR – Dâhilde İşleme Rejimi Tanımı,
Belgenin Elektronik Ortamda Alınması,
Belgenin Alınması ve Kapatılması için Gerekli Belgeler,
Cezalar ve Müeyyideler,
HİR – Hariçte İşleme Rejimi Tanımı,
Müracaat ve Değerlendirme, İzin Şartları, İzin Süresi ve Yapılacak İşlem,
Vergilendirme ve İthalatın Gerçekleşmesi, Taahhüdün Kapatılması,
İptal ve Usulsüzlükler, Cezalar ve Müeyyideler,
Serbest Bölge Mevzuatına Genel Bakış,
Serbest Bölgeye Mal Giriş – Çıkışları ve Uygulamalar,
Serbest Bölgede Kullanılan Belgeler,
İhracatta Devlet Yardımları…
 

 

E-TİCARET KONU BAŞLIKLARI

EĞİTİM ZAMANLAMASI

Dış Ticarette E-Ticaret ve Pazarlamaya Giriş,

4 SAAT

E-Ticarette Aktörlerin Çalışma Sistemlerinin ve Modellerinin İncelenmesi,

4 SAAT

Sektör ve Ürüne Göre Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılmalıdır?           

4 SAAT

E-Pazarlamada Yerli Rakiplerin Tespiti,

4 SAAT

Etkili Web Sitesi Hazırlama,

2 SAAT

Arama Motoru Optimizasyonu Nedir?     

2 SAAT

E-Pazarlamada Doğru E-Mail Yazma Teknikleri,

4 SAAT

İnternetten Potansiyel Müşteriler İle İletişimde Kullanılan Çeviri Siteleri (Ticari İngilizce) 

4 SAAT

İnternet Üzerinden Sektör ve Ürüne Yönelik Alıcı Tespiti ve E-Pazarlama,

8 SAAT

 

İnternet Üzerinden B2B E-Pazar Yerlerinin Kullanımı,

8 SAAT

TOPLAM

44 SAAT

                   

                                             

DIŞ TİCARET MEVZUATI KONU BAŞLIKLARI

EĞİTİM ZAMANLAMASI

Dış Ticarete Başlangıç ve Giriş.       

2 SAAT

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri.

4 SAAT

Uluslararası Ticarette Sigorta ve Lojistik. 

2 SAAT

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri.

6 SAAT

İhracat Mevzuatı ve İhracatta Kullanılan Evrakların İncelenmesi.

6 SAAT

İthalat Mevzuatı ve İthalatta Kullanılan Evrakların İncelenmesi.           

4 SAAT

Dâhilde - Hariçte İşleme Rejimleri ve Serbest Bölge Mevzuatı.

2 SAAT

İhracatta Devlet Yardımları.

4 SAAT

TOPLAM

30 SAAT

 
*Eğitimler canlı örnekler üzerinden gerçek belgeler üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Katılımcılar, neyin,neden,ne zaman ve nasıl yapılacağını uygulayarak öğrenecektir.
*Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapılacak ve başarı puanları sertifikalarına yazılacaktır.
*Eğitim süresi 50 dakika olup her ders sonunda 10 dakika ara verilmektedir.Katılımcıların talepleri doğrultusunda (dersi bölmek istemezler ise) blok ders yapılabilir.
 
 
Eğitmenler:
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
 

 NOT: 

*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

 
*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"