Üstün Zekalılar Eğitici Eğitmenliği


Kimler Katılabilir: Anaokulu, İlkokul ve ortaokul öğretmenleri ile Üstün yeteneklilerle ilgili proje yapmak isteyen, okullarındaki üstün yeteneklilerle ilgili destek odası çalışmalarında görev almak isteyen öğretmenler ve alanla ilgili üniverste öğrencileri ve bu alanla ilgilenen herkes.  
 
Katılımcı Sayısı: 30 Kişi
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  
 
Eğitim Süresi:  20 saat
 
Eğitimin Amacı: Üstün Zekâlı çocuklarla çalışan veya çalışmak isteyen kişiler, bu çocukların farklı özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, onların duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına cevap vermeleri konusunda desteklemektir. Program, Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2017 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı doğrultusunda belirlenen hedefler (Hedef 2.1.1. ve 2.1.4) dikkate alınarak hazırlanmıştır.  
 
Eğitimin İçeriği: 
Modüller
1. Gün 
 
1. Modül: Üstün Zeka Tanımları, Kuramları ve Özelllikler
 
Üstün zeka tanımları
Tarihçe
Üstün zeka kuramları 
Üstün zekalıların özellikleri
Genel özellikler
Bilişsel özellikler
Sosyal duygusal özellikler
Pratik uygulamalar
 
2. Modül: Üstün Yetenekli Öğrencileri Tarama ve Tanılama
 
Testler
Zeka testleri ve tarihi
Yaratıcılık testleri ve tarihi
Tanılamanın amacı
Tanılama ilkeleri
Tanılama yöntemleri
Süreci
Çok boyutlu değerlendirme
Kullanılan ölçekler
Ülkemizde kullanılan ölçek ve değerlendirme araçları
 
3. Üstün Yetenekli Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim
 
Cinsiyet farklılıkları
Mükemmeliyetçilik
Duyarlılık
Düşük başarı
Iki kere farklı çocuklar
Liderlik
Eş zamanlı olmayan gelişim
Dahiler
Motivasyon
Danışmanlık modelleri
Pratik uygulamalar
 
4. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Öğretmen ve Ailenin Rolü
 
Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin rolü
Öğretmen üstün yetenekli öğrenciler için neler yapılabilir?
Üstün yetenekli öğrencilerle çalışmak için gerekli nitelikler
Aile eğitimi
Özellikler
Korkuları
Yetenek geliştirmede ailenin rolü
Ailelere rehberlik yapma
 
 
2. Gün
 
1. Modül: Üstün Yeteneklilerde Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme
 
Yaratıcılık nedir?
Üstün yetenekliler ve yaratıcılık
Yaratıcılık eğitimi uygulamaları
Müfretdatta yaratıcılık eğitimi
Eleştirel düşünme nedir?
Üstün yetenekliler ve  eleştirel düşünme
Eleştirel düşünme uygulamaları
Müfredatta  eleştirel düşünme
 
 
 
 
2. Modül: Üstün Yeteneklilerde Eğitim Stratejileri
 
Gruplama (Uygulamalar, artıları eksileri)
Hızlandırma (Uygulamalar, artıları eksileri)
Zenginleştitme (Uygulamalar, artıları eksileri)
Mentörlük
Yaz okulları
 
3. Modül: Üstün Yeteneklilerde Müfredat Modelleri
 
Müfredat ilkeleri
Başarılı modeller
Üçlü zenginleştirme
Program değerlendirmesi
Pratik uygulamalar
 
4. Modül: Üstün Yeteneklilerde Müfredat Farklılaştırma ve Program Geliştirme 
 
Farklılaştırılmış sınıf nedir?
Farklılaştırma öğeleri
Farklılaştırma stratejileri
Farklılaştırılmış etkinlik örnekleri
Farklılaştırılmış eğitimin nitelikleri
Farklılaştırılmış eğitimin uygulanması 
Eğitim programı geliştirme
Üstün yetenekliler için Dil ve Anlatım Müfredatı
Üstün yetenekliler için Matematik Müfredatı
Üstün yetenekliler için Sosyal Bilgiler Müfredatı
Üstün yeteneklilere yönelik yarışmalar
 
 
Eğitmenler:
Yrd. Doç. Dr. Nur ÇAYIRDAĞ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 
 
Sınav: 
Devam Zorunluluğu: Var 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Eğitim sonunda tam olarak katılım sağlayan herkese, TÜZDEV ve Sabahattin Zaim Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.
 
 
Eğitim Ücreti: 
 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
 
İZÜSEM İletişim: 
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
NOT:
 
*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.  

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"