Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Kimler Katılabilir:  Genel Katılıma Uygundur
 
Katılımcı Sayısı: 20-30 Kişi
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  
Cumartesi - Pazar: 09:00 - 17:00 
 
Eğitim Süresi:  16 saat
 
Eğitimin Amacı: Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.
 
Eğitimin İçeriği:
  • Gıda Güvenliği Temel Kavramların Açıklanması
  • Ön Gereksinim Programları
  • TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
  • Temel Gıda Mevzuatlarının Ele Alınması ve Takip Yöntemleri
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması
  • Doğrulanması ve iyileştirilmesi
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar
 
Eğitmenler:
 
Sınav:
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 250 TL
 
Eğitim Yeri:   İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 

 NOT: 

*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   
  
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"