İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Kimler Katılabilir:  Genel Katılıma Uygundur
 
Katılımcı Sayısı: 20-30 
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi: 
Eğitim Gün ve Saatleri:
Cumartesi: 09:00 - 15:00 
 
Eğitim Süresi:  6 saat
 
Eğitimin Amacı: Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak.
 
Eğitimin İçeriği:
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
  • TS 18001 Standardının Tanıtımı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili
  • Tanımlar, Planlama, Uygulama ve Çalıştırma
  • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi
  • pratik uygulamalar ve örnekler
 
Eğitmenler:
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi: Programda başarılı olan katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.
 
Eğitim Ücreti: 250 TL
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
 
 
 

 NOT: 

*İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
*Eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.   
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"