Telefonla İletişim Teknikleri


Kimler Katılabilir:  
 
Katılımcı Sayısı: 15
 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  
 
Eğitim Süresi:  8 saat
 
Eğitimin Amacı: Departman ve kurum bazında telefona bakan ve müşteri hizmeti sunan personele yönelik olarak hazırlanan spesifik bir eğitimdir. Eğitim boyunca katılımcılara; telefonla etkin iletişim becerileri kazanmaları, dinleme ve soru sorma becerilerini kullanarak, arayanların ne istediklerini doğru tespit edip, ihtiyaçları karşılamalarını sağlamayı; olumsuz ifadelerden kaçınıp, olumlu seçenekler sunmanın yöntemlerini aktarmayı; böylece çalışanların kurumlarını temsil yeteneklerini geliştirmeyi ve sundukları hizmet kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.   
 
Eğitimin İçeriği: 
 •  Telefonda etkili iletişim
  1. Profesyonel nezaket
  2. Her arayana beklenen bir misafir gibi davranmak
  3. "İyi bir ilk izlenim oluşturmak"
  4. Arayanların ihtiyaçlarını anlamak.
  5. Telefonda zor insanlarla başa çıkmak.
  6. Telefonda beden dili.
  7. Telefonda zehirli sızıntıları önlemek.
  8. Çalışanın anlatma tarzını etkin kılmak için ses ve ses tonu kullanımı ile sözcük ve ifade seçimlerine özen göstermek.
  9. Telefonda etkin dinleme.
 •  Beden Dili
 •  Kurum içi iletişim
 •  Ses Tonu Hitap ve sözlü iletişim
 •  Tanışma ve Tanıştırılma
 •  Genel Âdâb Kurallar 
 
Eğitmenler:
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi:
 
Eğitim Ücreti: 
 
Eğitim Yeri: İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"