SPSS Eğitim Programı


Kimler Katılabilir: Ölçme-değerlendirme ve raporlama sorumluluğu olan teknik personel  
 
Katılımcı Sayısı: 15
 
Eğitimin Başlangıç Tarihi:
 
Eğitim Gün ve Saatleri:  
 
Eğitim Süresi:  48 saat
 
Eğitimin Amacı: Bu program, temel istatistik eğitimi almış olan kimselere yönelik olarak hazırlanan ve istatistiki analiz yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve raporlama konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Ayrıca kurumsal uygulamalar için test-anket hazırlama (ölçek geliştirme), istatistiki temel analiz teknikleri ve raporlama teknikleri gibi konular SPSS tabanlı olarak anlatılmaktadır. Program bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak yürütülmektedir.  
 
Eğitimin İçeriği: 
 
  • SPSS Nedir?
  • Araştırma ve Veri Analizi
  • Veri Analizi ve Uygun İstatistik Tekniğin Seçimi
  • Verilerin Betimlenmesi (Frekans Dağılımı, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri)
  • Korelasyon
  • Ortalamalar
  • T-testi, ANOVA
  • Paramterik Olmayan İstatistikler
  • Testlerin Geçerlik ve Güvenirlik Analizlerinde Kullanılan Bazı İstatistikler  
 
Eğitmen:
 
Sınav: 
 
Devam Zorunluluğu: 
 
Sertifika veya Katılım Belgesi:
 
Eğitim Ücreti:
 
Eğitim Yeri:   İZÜSEM, Fındıklı Yerleşkesi
 
Kesin kayıt ve ödeme bilgileri için irtibat no:
Muhammed Zengin 0 (212) 692 97 92 
Oğuz Alp Dedeoğlu 0 (212) 692 97 82
 
NOT:
 
* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
* İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"